ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке  добра – архивске полице ЈНМВ 02/2019. Наручилац Историјски архив града Новог Сада.

Позив

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке.

Документација

Конкурсна документација у поступку јавне набавке.

Питања и одговори

Питања и одговори у поступку јавне набавке.

Одлука

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке.