Одлука о спровођењу поступка набавке, ангажовања лица за јавне набавке – консалтинг

Одлука

Одлука о спровођењу поступка набавке услуга

Модел

Модел уговора у поступку јавне набавке

Позив

Поѕив за упућивање понуда у поступку набавке

Образац

Образац понуде у поступку јавне набавке

Спецификација

Спецификација услуга у поступку јавне набавке

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке