Услуга штампања

Спровођење отвореног поступка јавне набавке услуга штампања број ОП ЈН 05/2022 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Позив за учешће у поступку набавке детаљније Критеријум за доделу уговора у поступку набавке детаљније Опис критеријума у поступку набавке...

Услуга осигурања

Спровођење отвореног поступка јавне набавке услуге осигурања број ОП ЈН 03/2022 Одлука о спровођењу поступка набавке детаљније Позив за узимање учеђћа у поступку набавке детаљније Критеријум за доделу уговора у поступку набавке детаљније Опис критеријума у поступку...

Електрична енергија

Одлука о спровођењу јавне набавке, услуга набавке електричне енергије број ОП ЈН 4/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Позив за учешће у поступку набавке детаљније Критеријум за доделу уговора у поступку набавке детаљније Опис критеријума у поступку...

Противпожарна опрема

Одржавање опреме за јавну безбедност, противпожарна заштита број 30/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација потреба јавне набавке детаљније Позив за упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у...

Заштита од пожара

Услуга спровођења превентивних мера заштите од пожара број 15/2022 Одлука о покретању поступка набавке детаљније Спецификација добара у поступку набавке детаљније Позив зѕа упућивање понуда детаљније Образац понуде у поступку набавке детаљније Модел уговора у поступку...