NOVI SAD, ČETVRTAK, 27. MAJ 2004. GODINE


U ARHIVU GRADA ČUVAJU SE DOKUMENTA STARA KOLIKO I GRAD

Od Marije Terezije do danas

U depoima oko 4.500 metara arhivskih dokumenata koji, smešteni u fondove i zbirke, obuhvataju razdoblje od sredine 18. veka do danas. - Svi podaci o radu Arhiva nalaze se na CD prezentaciji koju je izradio viši arhivista Milorad Bešlin


Istorijski arhiv grada ove godine obeležava jubilej - 50 godina postojanja i rada. Tim povodom, u galeriji “Likovni krug” na Petrovaradinskoj tvrđavi otvorena je izložba “Iz riznice Istorijskog arhiva grada”, a pripremljena je i CD prezentacija sa svim podacima vezanim za istorijat i delovanje ove značajne ustanove kulture. Mada u današnjem obliku postoji pola veka, gradska arhiva stara je koliko i sam grad. Jedna od tački Povelje o proglašenju Petrovaradinskog šanca za slobodan i kraljevski grad, koju je 1748. izdala Marija Terezija, predviđala je da se sva značajna akta moraju čuvati u posebnom kovčegu, a da se podaci o njima uredno, po alfabetskom redu unesu u registar. Nakon toga, Arhiv je iz godine u godinu bivao sve bogatiji, mada je u nekoliko navrata u dramatičnim okolnostima koje su pogađale grad, kao što je velika poplava 1769. ili revolucionarni događaji 1849. godine, teško oštećen. Znatna oštećenja arhivska građa pretrpela je i tokom, kao i neposredno po završetku Drugog svetskog rata, kada je više puta premeštana. Tek deset godina posle oslobođenja, na sednici Narodnog odbora grada 21. maja 1954. godine doneto je rešenje o formiranju Gradske državne arhive, a taj datum obeležava se kao Dan arhiva. Materijal je smešten na Petrovaradinskoj tvrđavi, u tri bivša vojna objekta, gde se nalazi i danas. U depoima Arhiva čuva se oko 4.500 metara arhivskih dokumenata koji, smešteni u fondove i zbirke, obuhvataju razdoblje od sredine 18. veka do danas. Arhivska građa se prima u odeljenju depoa, gde se obrađuje i sređuje, a nakon toga se odlaže u depoe za čuvanje, dok se podaci o svakom dokumentu predaju Centru za informacije. Materijal koji se čuva u Arhivu koristi se za naučno-istraživački rad, kao i u administrativne i privatno-pravne svrhe. Svi podaci o radu Arhiva, uključujući njegov istorijat, načine obrade i čuvanja arhivske građe, fotogaleriju probranih dokumenata, kratak dokumentarni film i spisak zaposlenih nalaze se na CD prezentaciji koju je povodom jubileja Arhiva izradio viši arhivista Milorad Bešlin.

Izložba do 3. juna

Zbog velikog interesovanja izložba “Iz riznice Istorijskog arhiva grada” biće otvorena do 3. juna, što je pet dana više od planiranog roka. Galerija “Likovni krug” nalazi se u prostorijama JP “Poslovni prostor” u “Drugoj kasarni” na Petrovaradinskoj tvrđavi, a otvorena je od 11 do 17 časova.

Od aktivnosti koje u Arhivu grada predviđaju za ovu godinu najavljeno je pokretanje godišnjaka u kojem bi zaposleni, ali i stručnjaci izvan Arhiva, objavljivali svoje naučne radove, kao i još dve izložbe koje će biti otvorene na jesen. Prva od njih biće posvećena nedavnim istraživanjima stručnjaka Arhiva u Beču i Budimpešti, a druga kancelarijskom obrazovanju koje na ovim prostorima postoji od 1784. godine.

Z. Delić