ISTORIJSKI ARHIV GRADA NOVOG SADA
21000 Novi Sad, Filipa Višnjića 2a

 


Godišnjak Istorijskog arhiva Grada Novog Sada

Zbornik arhivske građe Istorijskog arhiva grada Novog Sada

Publikacije Arhiva

 1. Đorđević Miloje, Sreski komitet SKS – Novi Sad (1944–1965), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1980, tom 1
 2. Đorđević Miloje, Sreski komitet SKS – Novi Sad (1944–1965), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1981, tom 2
 3. Predojević Nenad, Sreski komitet SKS – Novi Sad (1944–1965), analitički inventar, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1982, sveska I/3
 4. Predojević Nenad, Sreski komitet SKS – Bačka Palanka (1944–1960), analitički inventar, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1983, sveska IV/1
 5. Predojević Nenad, Sreski komitet SKS – Bačka Palanka (1944–1960), analitički inventar, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1984, sveska IV/2
 6. Predojević Nenad, Sreski komitet SKS – Bačka Palanka (1944–1966), analitički inventar, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1986, sveska IV/6
 7. Terljuk Ruženka, Sreski komitet Saveza omladine Novi Sad (1945–1965), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1982 sveska II/1
 8. Terljuk Ruženka, Sreski komitet Saveza omladine Novi Sad (1945–1965), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1983, II/2
 9. Terljuk Ruženka, Predojević Nenad, Sreski odbor SSRN – Novi Sad (1955–1960), analitički inventar, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1985, sveska V/1
 10. Terljuk Ruženka, Predojević Nenad, Sreski odbor SSRN – Novi Sad (1954–1965), analitički inventar, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1986, sceska V/2
 11. Gavrić Dobrinka, Valrabenštajn Jovan, Tomin Ramadanski Draginja, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1749–1790), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1982, sveska III/1
 12. Gavrić Dobrinka, Valrabenštajn Jovan, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1791–1810), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1983, sveska III/2
 13. Karaba Jovan, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1867–1890), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1984, sveska III/6
 14. Karaba Jovan, Magistart slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1891–1910), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1985, sveska III/7
 15. Gobec Milan, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1748–1918), zbirka planova i mapa, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1985.
 16. Karaba Jovan, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada(1911–1918), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1987, sveska III/8
 17. Gavrić Dobrinka, Valrabenštajn Jovan, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1811–1830), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1988, sveska III/3
 18. Stupar Desanka, Gradsko poglavarstvo Novi Sad (1919–1925), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1987, sveska I
 19. Stupar Desanka, Terljuk Ruženka, Gradsko poglavarstpvo Novi Sad (1926–1927), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1988, sveska II
 20. Stupar Desanka, Valrabenštajn Jovan, Opštinsko poglavarstvo Sremska Kamenica (1850–1914); Opština Šajkaš (1915–1937); Opština Kisač (1923–1940), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu , 1990.
 21. Stupar Desanka, Terljuk Ruženka, Gradsko poglavarstvo Novi Sad (1918–1941), (1928–1931), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1990, sveska 3
 22. Đorđević Miloje, Janošević Dušanka, Karaba Jovan, Kokai Erika, Puškar Vojislav, Stuper Desanka, Terljuk Ruženka, Valrabenštajn Jovan, Vodič kroz arhivske fondove istorijskog arhiva u Novom Sadu, Sremski Karlovci, Zajednica arhiva Vojvodine, 1980.
 23. Stupar Desanka, Terljuk Ruženka, Gradsko poglavarstvo Novi Sad (1919–1941), Savet (1932–1941), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1992, sveska 4
 24. Desanka Stupar, Terljuk Ruženka, Gradsko poglavarstvo Novi Sad (1919–1941); Gradsko načelstvo (1924–1941); Prvo stepeni sud za stanove (1919–19127); Tehničko odeljenje (1926–1941), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 1992, sveska 5
 25. Karaba Jovan, Jelić Tomislava, Magistrat slobodnog graljevskog grada Novog Sada (1831–1850), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, 2000, sveska III/4
 26. Jelić Tomislava, Valrabenštajn Jovan, Karaba Jovan, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1851–1860), katalog dokumenata, Novi Sad, Istorijski arhiv u Novom Sadu, sveska III/5–1