1MAGISTRAT SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA NOVOG SADA1748–19188661209210.00
2OPŠTINA BAČKO DOBRO POLJE1788–1919113175.42
3OPŠTINA KISAČ1823–191513111.72
4OPŠTINA GLOŽAN1835–19181200.35
5OPĆINSKO POGLAVARSTVO SREMSKA KAMENICA1850–1914800.88
6OPŠTINA PIVNICE1860–19176401.60
7OPŠTINA STARI KER - ZMAJEVO1861–1918700.30
8OPŠTINA TITEL1874–19181000.20
9OPŠTINA TOVARIŠEVO1882–1918700.20
10OPŠTINA BUDISAVA1885–1918002.00
11OPŠTINA ŽABALJ1895–1914300.10
12OPŠTINA KUCURA1895–19180151.65
13OPŠTINA TEMERIN1895–1916900.43
14OPŠTINA ŠAJKAŠ1896–1918300.20
15OPŠTINA FUTOG1905–1918230.46
16OPŠTINA ČELAREVO1912–1918200.05
17OPŠTINA OBROVAC1912–1918300.10
18KRALJEVSKA NOVOSADSKA GIMNAZIJA1789–1839140.45
19DRŽAVNA REALNA GIMNAZIJA-SREMSKI KARLOVCI1886–19507504.50
20ZBIRKA PORODICE MIČATEK - NOVI SAD1797–1952050.60
21GRADSKO POGLAVARSTVO PETROVARADIN1801–1918700.22
22OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR"1902–195317321.30
23GIMNAZIJA "ŽARKO ZRENJANIN" - VRBAS1851–196210672.94
24OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" - NOVI SAD1909–19528051.00
25GIMNAZIJA "J.J.ZMAJ" - NOVI SAD1831–19641984013.65
26OSNOVNA ŠKOLA U UL.VUKA KARADŽIĆA1908–193710400.40
27OSNOVNA ŠKOLA - ŠAJKAŠ1890–195212122.80
28VIŠA ŠKOLA CARSKO-KRALJEVSKA - PETROVARADIN1825–1869700.10
29DRŽAVNA OSNOVNA ŠKOLA U UL.JOVANA SUBOTIĆA1902–19261100.08
30DRŽAVNA MJEŠOVITA PUČKA ŠKOLA-KAMENICA NA DUNAVU1834–194723301.25
31KRALJEVSKI SRESKI SUD - BAČKA PALANKA1856–191814223432.83
32KRALJEVSKI SRESKI SUD - TITEL1856–1918188311.00
33NOVOSADSKA JEVREJSKA OSNOVNA ŠKOLA1857–19217400.50
34GRADSKA NIŽA REALNA ŠKOLA - NOVI SAD1858–18751210.08
35DRŽAVNA OSNOVNA ŠKOLA BROJ 9 - NOVI SAD1891–19468400.40
36OSNOVNA ŠKOLA - ČENEJ1907–19423410.30
37VAROŠKI SUD - NOVI SAD1861–187154699.50
38DRŽAVNA DRUGA MJEŠOVITA PUČKA ŠKOLA - PETROVARADIN1863–194511041.70
39OSNOVNA ŠKOLA - ČURUG1865–19606101.60
40OSMOGODIŠNJA ŠKOLA - SREMSKI KARLOVCI1867–195717221.78
41NOVOSADSKA RIMOKATOLIČKA NARODNA ŠKOLA1873–19209500.75
42"ŠUMSKA ŠKOLA"1888–195515752.92
43DRŽAVNA MJEŠOVITA GRAĐANSKA ŠKOLA1869–19431500.25
44DRŽAVNA PRVA MJEŠOVITA PUČKA ŠKOLA - PETROVARADIN1890–194513900.80
45OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MILETIĆ" - NOVI SAD1870–195146832.50
46UDRUŽENJE ZANATLIJA SREZA BAČKOPALANAČKOG1871–195057102.70
47KRALJEVSKI SRESKI SUD - NOVI SAD1898–19180364.32
48VELIKI ŽUPAN SLOBODNOG KRALJ.GRADA NOVOG SADA1870–19188121.69
49NOVOSADSKA KATOLIČKA MAĐARSKA VELIKA GIMNAZIJA1873–19204701.15
50OSNOVNA ŠKOLA "PETAR DRAPŠIN" - BAČKA PALANKA1873–196123601.85
51DRŽAVNA ŽENSKA GRAĐANSKA ŠKOLA - NOVI SAD1882–19445451.85
52DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA "KRALJICA MARIJA" - NOVI SAD1922–1944300.05
53OSNOVNA ŠKOLA - GOSPOĐINCI1878–1945800.07
54DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA - KAĆ1878–194830402.30
55MATIĆ JANOŠ, JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1879–1889060.72
56NARODNA OSNOVNA ŠKOLA U ŽABLJU1879–194618301.55
57MAĐARSKA KRALJ. DRŽ. GRAĐ. ŠKOLA SRPSKOG NAST. JEZ1894–19445642.10
58DRŽAVNA TRGOVAČKA AKADEMIJA - NOVI SAD1887–19484200.95
59REFORMATSKA OSNOVNA NARODNA ŠKOLA - NOVI SAD1883–19226400.80
60OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RIBAR" - BEGEČ1883–195523052.00
61LAJOŠ GASNER, JAVNI BELEŽNIK - TITEL1884–1897050.60
62DRŽAVNA OSNOVNA ŠKOLA - ĐURĐEVO1886–19447900.70
63GRADSKA PLINARA - NOVI SAD1927–19672371.50
64DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA "J.J.ZMAJ" - STARI VRBAS1887–19455730.80
65OSNOVNA ŠKOLA "JAN ČAJAK" - BAČKI PETROVAC1888–1975201174.20
66RIMOKATOLIČKA NARODNA ŠKOLA - BAČKA PALANKA1889–19018900.40
67SLAVI JANOŠ, JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1889–1921180.95
68DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA - BUDISAVA1889–194211801.30
69OSNOVNA ŠKOLA - SILBAŠ1920–19451600.20
70DRŽAVNA NARODNA OSNOVNA ŠKOLA - RUMENKA1889–19467600.75
71UDRUŽENJE ZANATLIJA - TEMERIN1858–19518121.43
72DRŽAVNA NARODNA OSNOVNA ŠKOLA - KUCURA1889–19513201.40
73STRUČNA ŠKOLA ZA UČENIKE U IND.I ZANATSTVU - TITEL1891–19591810.29
74OSNOVNA ŠKOLA "MITA NEŠKOVIĆ" - NOVI SAD1919–194111200.40
75ZANATLIJSKO UDRUŽENJE - TOVARIŠEVO1893–1942610.16
76GRADSKI ŠKOLSKI ODBOR - PETROVARADIN1894–1917100.02
77OSNOVNA ŠKOLA SA SLOVAČKIM NAST. JEZIKOM U GLOŽANU1911–19469451.17
78DRŽAVNA ŽENSKA STRUČNA ŠKOLA U PETROVARADINU1895–19302400.25
79BAJIĆ DR.LAZAR, ADVOKAT - NOVI SAD1895–1922010.03
80OSNOVNA ŠKOLA - TITEL1895–19457701.00
81ZANATLIJSKO UDRUŽENJE - BULJKES (MAGLIĆ)1896–1942200.02
82OSNOVNA ŠKOLA - PARAGE1896–19457300.35
83OSNOVNA ŠKOLA - DONJI KOVILJ1897–19456400.50
84KOŠA DR. MIKLOŠ, JAVNI BELEŽNIK - TITEL1898–19220172.00
85OSNOVNA ŠKOLA - OBROVAC1898–194513201.10
86OSNOVNA ŠKOLA SA SLOVAČKIM NAST. JEZIKOM - KISAČ1898–194515010.80
87ZANATLIJSKO UDRUŽENJE - ČELAREVO1899–1944710.19
88ZANATLIJSKO UDRUŽENJE - GAJDOBRA1899–1944310.15
89OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ŠANTIĆ" - GAJDOBRA1899–196411512.36
90DRŽAVNA OSNOVNA ŠKOLA - ĐURĐEVO1900–19344200.20
91DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA - TEMERIN1900–194423402.30
92DRŽAVNA MEŠOVITA GRAĐANSKA ŠKOLA - BAČKA PALANKA1901–19434301.15
93DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA U BUKINU (MLADENOVO)1901–19469831.55
94OSNOVNA ŠKOLA - GARDINOVCI1902–19456000.40
95DRŽAVNA ŽENSKA GRAĐANSKA ŠKOLA - NOVI VRBAS1904–19392000.34
96OSNOVNA ŠKOLA - GORNJI KOVILJ1904–195010200.85
97OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" - TEMERIN1907–19571110.35
98VARNAI DR. ERNE, JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1908–1920230.34
99OSNOVNA ŠKOLA - DESPOTOVO1909–19459600.40
100OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO ČELAR" - ČELAREVO1909–19451900.18
101OSNOVNA ŠKOLA PAŠIĆEVO1912–19471720.30
102ŠUMSKA UPRAVA - SREMSKA KAMENICA1905–1950591.15
103DRŽAVNA OSNOVNA NARODNA ŠKOLA - STARI FUTOG1910–19442600.24
104UDRUŽENJE ZANATLIJA ZA GRAD I SREZ - NOVI SAD1910–19491779.26
105ZANATSKO-ŠEGRTSKA ŠKOLA - NOVI SAD1911–1919800.35
106GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO - NOVI SAD1911–1923100.02
107MESNI ŠKOLSKI ODBOR - ŽABALJ1907–1940500.12
108MARTINIĆ ING.SLAVKO, GEODET - NOVI SAD1911–196114257.70
109DRŽ.NAR.ŠKOLA "VOJVODA STEPA STEPANOVIĆ"- NOVI SAD1911–19457100.30
110MUDROK ETELKA - NOVI SAD1912–1961010.12
111ZANATSKO TRGOVA¼KA µKOLA1922–1933100.03
112OSNOVNA ŠKOLA - FABRIKA - BEOČIN1913–19453200.15
113ZEMLJORADNIČKA ŠTEDIONICA D.D. - TEMERIN1914–194917101.90
114ŠKOLA ZA KVALIFIK. RADNIKE "ČAKI LAJOŠ"-TEMERIN1913–1979126143.90
115ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI - ČURUG1913–19591010.30
116MATIĆ DR MILAN, ADVOKAT1915–19435222.64
117DRŽAVNA OSNOVNA NARODNA ŠKOLA - MOŠORIN1917–19441400.05
118ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI - ŽABALJ1917–19583500.35
119OPŠTINA BUDISAVA1918–194138174.70
120OPŠTINA ČURUG1919–1937300.17
121OPŠTINA KISAČ1910–19401211.70
122OPŠTINA GARDINOVCI1919–1946300.10
123OPŠTINA KUCURA1919–19411561.17
124OPŠTINA ŠAJKAŠ1919–19414692.29
125OPŠTINA TORŽA - SAVINO SELO1919–1941250.70
126OPŠTINA ŽABALJ1919–1941600.26
127OPŠTINA BAČKO DOBRO POLJE1919–1941115104.00
128OPŠTINA PIVNICE1920–19413451.40
129OPŠTINA GLOŽAN1920–19571300.30
130OPŠTINA BEGEČ1921–19411100.30
131OPŠTINA OBROVAC1921–195120173.04
132OPŠTINA TOVARIŠEVO1921–1949900.20
133OPŠTINA FUTOG1920–19571110.55
134OPŠTINA TEMERIN1920–1941700.10
135OPŠTINA MOŠORIN1927–1937200.06
136OPŠTINA ĐURĐEVO1927–1948500.19
137OPŠTINA TITEL1927–1941700.14
138OPŠTINA DESPOTOVO1929–1949400.18
139OPŠTINA PARAGE1936–1956400.06
140OPŠTINA PAŠIĆEVO - ZMAJEVO1924–1946600.20
141OPŠTINA KAĆ1931–1955500.25
142OPŠTINA BAČKA PALANKA1934–1940200.06
143OPŠTINA ČELAREVO1934–1952200.05
144OPŠTINA KULPIN1936–1941100.02
145DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA - VAŠARIŠTE - STARI FUTOG1922–1938800.05
146KRALJEVSKI SRESKI SUD SREMSKI KARLOVCI1890–194411365.40
147GRADSKO POGLAVARSTVO PETROVARADIN1919–1941130.40
148ZBIRKA MEM.GRAĐE O RADNIČKOM I NAR.OSL.POKRETU1956–19701293.20
149VELIKI ŽUPAN GRADA NOVOG SADA1919–1924060.72
150GRADSKO POGLAVARSTVO NOVI SAD1919–1941755334105.00
151KRALJEVSKI SRESKI SUD BAČKA PALANKA1919–19419530539.30
152KRALJEVSKI SRESKI SUD NOVI SAD1919–1941186386125.77
153KRALJEVSKI SRESKI SUD TITEL1919–19415217721.50
154KRALJEVSKI SRESKI SUD ŽABALJ1919–19412128234.80
155POTPUNA ŽENSKA GIMNAZIJA - NOVI SAD1919–19508754.00
156GIMNAZIJA "JAN KOLAR" - BAČKI PETROVAC1919–1964223296.90
157ĆIRIĆ DR. MILAN,JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1920–1921010.12
158"BRAĆA KRAMER",FABRIKA ŽICE,ŽIČANE I GVOZDENE ROBE1920–19440344.08
159POPOV DR. MILORAD ,JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1921–19332100.94
160NIKOLIĆ DR. BORIVOJ - NOVI SAD1921–19415182.12
161STRUČNA PRODUŽNA MUŠKA ŠKOLA GRADA NOVOG SADA1921–19412410.60
162DRŽAVNA ŽENSKA ZANATSKA ŠKOLA - NOVI SAD1922–19474040.20
163STRUČNA ŠKOLA ZA UČENIKE U IND.I ZANATSTVU - FUTOG1921–19591400.15
164UDRUŽENJE TRGOVACA I INDUSTRIJALACA - NOVI SAD1922–1939400.18
165ŠKOLSKI ODBOR - NOVI SAD1922–1940300.05
166DRŽAVNA UČITELJSKA ŽENSKA ŠKOLA - NOVI SAD1923–1941840.60
167OSNOVNA ŠKOLA - PIVNICE1921–19553910.50
168ROGULIĆ DR.LAZAR,JAVNI BELEŽNIK - TITEL1923–1938191.10
169PRVA JUGOSLOVENSKA HEMIJSKA INDUSTRIJA1923–1946200.04
170NAR. O.Š."KRALJ PETAR II" VEŽBAONICA DR.ŽEN.U¼.Š.1923–19493400.20
171UDRUŽENJE ZANATLIJA - ČURUG1900–19492110.65
172ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI - ZMAJEVO1923–19594920.46
173"TEKSTIL" FABRIKA SVILENIH I POLUSVILENIH TKANINA1930–1936130.37
174SRESKO NAČELSTVO - NOVI SAD1924–1941558713.42
175POSEBNIČKA OPĆA NIŽA SREDNJA ŠKOLA FABRIKE CEMENTA1924–19447100.15
176JUGOSLOVENSKO HOFHER-ŠRANC-KLAJTON-ŠUTLEVORT D.D.1924–1945090.90
177"REKORD ERDEŠ" D.D. - NOVI SAD1924–1947110.15
178ZANATLIJSKO UDRUŽENJE - PIVNICE1924–1949410.30
179OSMOGODIŠNJA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" - NOVI SAD1928–195513131.00
180ZANATLIJSKO UDRUŽENJE - SILBAŠ1925–1942600.07
181PRIVATNA NEMAČKA UČITELJSKA ŠKOLA - NOVI VRBAS1925–19441800.25
182ŽENSKA STRUČNA PRODUŽNA ŠKOLA GRADA NOVOG SADA1925–1945710.25
183NOVOSADSKA FABRIKA ŠRAFOVA I GVOZDENE ROBE1925–194717152.30
184ŠKOLA ZA UČENIKE U IND.I ZANATSTVU - BUKIN1925–1948910.15
185ZANATLIJSKO UDRUŽENJE - MLADENOVO1927–19451620.38
186OPŠTA ZANAT.ZADRUGA ZA MEĐUSOBNO POMAGANJE U SLUŽ.1929–1936020.24
187DRŽAVNA MEŠOVITA GRAĐANSKA ŠKOLA - STARI VRBAS1929–19411800.32
188TEHNIČKA SREDNJA ŠKOLA - NOVI SAD1925–19468282.00
189UDRUŽENJE TRGOVACA ZA GRAD I SREZ - NOVI SAD1929–19483231.32
190VOJVOĐANSKA LIVNICA - NOVI SAD1929–1948110.10
191ZANATLIJSKO UDRUŽENJE - OBROVAC1929–1949600.07
192ZANATLIJSKO UDRUŽENJE - ŽABALJ1864–195043102.20
193STRUČNA ŠKOLA U INDUSTRIJI I ZANATSTVU - PIVNICE1930–19562910.35
194ŠKOLA ZA KVALIFIKOVANE RADNIKE - BAČKI PETROVAC1930–1981112163.60
195II SEDMOLETKA - NOVI SAD1931–19491500.12
196DRAGOMIROVIĆ DR.MILIVOJ,JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1932–1941110.06
197NABAVLJAČKA ZADRUGA TRGOVAČKO KOLONIJALNE ROBE1932–1938100.02
198OREŠKOVIĆ DR. DUŠAN,JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1932–1941020.20
199SEKULIĆ DR. MILAN,JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1932–1941240.42
200MAJINSKI DR. KOSTA,JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1927–19416111.33
201UDRUŽENJE UGOSTITELJA ZA SREZ I GRAD - NOVI SAD1932–1948550.71
202UDRUŽENJE ZANATLIJA ZA GRAD I SREZ - SREM.KARLOVCI1932–19480141.68
203IVANČEVIĆ DR.MILAN,ADVOKAT - NOVI SAD1932–196941815.60
204RADNIČKA KOMORA - NOVI SAD1933–1941010.07
205GOLD BELA,TRGOVAC - NOVI SAD1933–1941010.05
206DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA "CAR UROŠ" - NOVI FUTOG1933–1941400.03
207PRIVATNA NEMAČKA GRAĐANSKA ŠKOLA SA PRAVOM JAVNOST1933–19441300.30
208RADOVIĆ DR. ALEKSA,JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1934–1935010.02
209NARODNA ODBRANA-OBLASNI ODBOR1921–1929010.12
210MAJSTORSKA-DELOVODSKA ŠKOLA - NOVI SAD1934–19401200.10
211OSNOVNA ŠKOLA "MILETA PROTIĆ" - TOVARIŠEVO1934–1959500.18
212HUMANO DRUŠTVO "KORA HLEBA" - NOVI SAD1934–1941100.03
213JAKOVLJEVIĆ DR. VLADIMIR,HIRURG - NOVI SAD1935–1958010.05
214NAČELSTVO SREZA - SREMSKI KARLOVCI1937–19411440.80
215ZANATLIJSKO UDRUŽENJE - GOSPOĐINCI1920–1945500.10
216NOVOSADSKA II-STEPENA ISPOSTAVA ŠK.NADZORNIŠTVA1937–1944030.30
217VAGNER DR. KAROLJ,JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1937–19440121.50
218MUŠKA GIMNAZIJA - NOVI SAD1937–19502651.70
219ZBIRNI FOND ZADRUGA1945–19630029.60
220OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" - VILOVO1938–19451200.04
221OSMOGODIŠNJA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" - NOVI SAD1938–19575610.90
222OPŠTINA GAJDOBRA1927–1941400.10
223ILIĆ DR. RADOSLAV,JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1939–1941110.19
224UDRUŽENJE PREVOZNIKA ROBE KOLIMA SA ŽIVOT.ZAPREGOM1939–1941010.07
225OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" - RAVNO SELO1939–19451300.03
226UDRUŽENJE PILJARA ZA GRAD I SREZ - NOVI SAD1940–1940010.07
227KOMANDA SREZA - NOVI SAD1941–1941130.38
228KOMANDA MESTA SLOBODNOG KRALJ.GRADA NOVOG SADA1941–1944070.84
229ANTAL DR. GABOR,JAVNI BELEŽNIK - TITEL1941–1941010.02
230DERNER RIHARD,JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1941–1941010.05
231NADJ DR. IVAN,JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1941–1941010.08
232OPŠTINA BAČKI PETROVAC1941–19441510.45
233OPŠTINA BAČKO DOBRO POLJE1941–19441540.83
234OPŠTINA BEGEČ1941–1944960.92
235OPŠTINA FUTOG1941–19442020.40
236OPŠTINA GAJDOBRA1941–1941500.07
237OPŠTINA GLOŽAN1941–1944700.18
238OPŠTINA KAĆ1941–1944500.15
239OPŠTINA KUCURA1941–19441920.90
240OPŠTINA MOŠORIN1941–1944010.10
241OPŠTINA OBROVAC1941–1943200.10
242OPŠTINA PAŠIĆEVO - ZMAJEVO1941–1944800.30
243OPŠTINA PIVNICE1941–1944630.45
244OPŠTINA TEMERIN1941–19442110.50
245OPŠTINA TORŽA - SAVINO SELO1941–1944210.13
246OPŠTINA TOVARIŠEVO1941–1944800.20
247OPŠTINA ŠAJKAŠ1941–1944400.20
248OPŠTINA PARAGE1942–1943010.12
249OPŠTINA ČURUG1942–1944010.10
250OPŠTINA DESPOTOVO1942–1944300.06
251OPŠTINA KISAČ1942–1944700.20
252OPŠTINA STEPANOVIĆEVO1942–1944100.02
253OPŠTINA TITEL1942–1944100.10
254OPŠTINA ČELAREVO1941–1944700.20
255STRUČNA PRODUŽNA ŠKOLA ZA UČENIKE U INDUSTRIJI I Z1933–1947900.30
256ORUŽNIČKA POSTAJA- LEDINCI1941–1943010.12
257NAČELSTVO SREZA - NOVI SAD1941–194416273.97
258SRESKO NAČELSTVO - ŽABALJ1941–19444202.40
259GRADSKO NAČELSTVO SL.KRALJEVSKOG GRADA NOVOG SADA1941–194419811621.87
260VELIKI ŽUPAN SL.KRALJEVSKOG GRADA NOVOG SADA1941–1944040.48
261GRADSKO POGLAVARSTVO PETROVARADIN1941–19441081.63
262KOTARSKI SUD - HRVATSKI KARLOVCI (SR.KARLOVCI)1941–1944110.30
263KRALJEVSKI SRESKI SUD - NOVI SAD1941–19449688.16
264KRALJEVSKI SRESKI SUD - TITEL1941–19443161.92
265KRALJEVSKI SRESKI SUD - ŽABALJ1941–19445183.10
266STARATELJSTVO OSNOVNIH ŠKOLA - NOVI SAD1941–1944010.10
267MAĐARSKA KRALJEVSKA DRŽAVNA GIMNAZIJA SRP.NAST.JEZ1941–19441200.50
268MAĐARSKI KRALJEVSKI DRŽAVNI LICEJ I UČITELJSKA ŠK.1941–1944300.03
269LEH DR. TIBOR,JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1941–1944030.30
270KRALJEVSKI SRESKI SUD - BAČKA PALANKA1941–194499010.98
271UPRAVA DRŽ.NARODNIH ŠKOLA "ŽITNI TRG" - NOVI SAD1941–1944010.12
272LIVNICA MIHAJLA POLIĆA-POSTROJENJE NOVI SAD1944–1947010.12
273ZBIRNI FOND "SELJAČKIH ZADRUGA"1922–19536031.85
274MEŠOVITA UČITELJSKA ŠKOLA - SREMSKI KARLOVCI1941–1974115114.00
275MAJER DR. JENE,JAVNI BELEŽNIK - TITEL1942–1944100.05
276MADJARI-KOŠA DR.ZOLTAN,JAVNI BELEŽNIK - NOVI SAD1942–1944160.54
277BOTLIK DR. DEŽE,JAVNI BELEŽNIK - ŽABALJ1942–1944640.60
278DRŽAVNA GRAĐANSKA MUŠKA I ŽENSKA ŠKOLA - TEMERIN1942–1944300.08
279DRŽAVNA REALNA GIMNAZIJA - STARI VRBAS1942–19461600.20
280RITNER I DRUG - NOVI SAD1942–1948100.05
281KOMANDA MESTA - NOVI SAD1944–194525121.70
282KOMANDA VOJNE STANICE - KULPIN1944–1945110.15
283KOMANDA MESTA - ŽABALJ1944–1945460.90
284VOJNA STANICA - NOVI VRBAS1944–1945010.11
285KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA - NOVI SAD1944–1945130.40
286"ULPRED" UPRAVA LOKALNIH PRIV.PREDUZEĆA - NOVI SAD1943–1952350.65
287NARODNI ODBOR OPŠTINE RAKOVAC1944–19457841.42
288NARODNI ODBOR OPŠTINE BEGEČ1944–195544121.57
289NARODNI ODBOR OPŠTINE BUKOVAC1944–19552841.18
290NARODNI ODBOR OPŠTINE ČENEJ1944–195553102.43
291NARODNI ODBOR OPŠTINE LEDINCI1944–19551050.90
292NARODNI ODBOR OPŠTINE SVILOŠ1944–19554710.70
293NARODNI ODBOR OPŠTINE VETERNIK1944–19555482.86
294NARODNI ODBOR OPŠTINE BANOŠTOR1944–19558521.22
295NARODNI ODBOR OPŠTINE BUDISAVA1944–195552101.60
296NARODNI ODBOR OPŠTINE ČEREVIĆ1944–19554710.90
297NARODNI ODBOR OPŠTINE GARDINOVCI1944–195645212.90
298NARODNI ODBOR OPŠTINE KUCURA1944–1957122366.49
299NARODNI ODBOR OPŠTINE PETROVARADIN1944–196065469.52
300NARODNI ODBOR OPŠTINE SAVINO SELO1945–1957102245.08
301NARODNI ODBOR OPŠTINE STEPANOVIĆEVO1944–1957730.45
302NARODNI ODBOR OPŠTINE SUSEK1944–19555241.06
303NARODNI ODBOR OPŠTINE ĐURĐEVO1944–195947263.20
304NARODNI ODBOR OPŠTINE GOSPOĐINCI1945–195916162.30
305NARODNI ODBOR OPŠTINE KISAČ1944–1959131387.06
306NARODNI ODBOR OPŠTINE FUTOG1946–195919116317.97
307NARODNI ODBOR OPŠTINE ŠAJKAŠ1944–1959186346.36
308NARODNI ODBOR OPŠTINE ZMAJEVO1944–1959143286.28
309NARODNI ODBOR OPŠTINE VRBAS1944–196071567.96
310NARODNI ODBOR OPŠTINE ŽABALJ1944–1971733627.92
311NARODNI ODBOR OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI1944–1962820.42
312NARODNI ODBOR OPŠTINE BAČKA PALANKA1944–1963757012.88
313NARODNI ODBOR OPŠTINE NOVI SAD1944–1967172463251120.00
314NARODNI ODBOR OPŠTINE TEMERIN1944–1967224468.83
315NARODNI ODBOR OPŠTINE BAČKI JARAK1945–19553240.95
316NARODNI ODBOR OPŠTINE LUG1944–19453320.61
317NARODNI ODBOR OPŠTINE LOK1945–19551940.81
318NARODNI ODBOR OPŠTINE NEŠTIN1945–1955620.32
319NARODNI ODBOR OPŠTINE NOVA GAJDOBRA1945–19554491.58
320NARODNI ODBOR OPŠTINE RUMENKA1945–19554111.26
321NARODNI ODBOR OPŠTINE SIRIG1945–19557531.50
322NARODNI ODBOR OPŠTINE SREMSKA KAMENICA1945–195569183.60
323NARODNI ODBOR OPŠTINE BAČKO DOBRO POLJE1945–195629123.23
324NARODNI ODBOR OPŠTINE OBROVAC1945–19562661.87
325SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC1945–197913614721.64
326SKUPŠTINA OPŠTINE BEOČIN1945–196613219134.00
327NARODNI ODBOR OPŠTINE GLOŽAN1945–195859142.75
328NARODNI ODBOR OPŠTINE MLADENOVO1944–19566741.69
329NARODNI ODBOR OPŠTINE TOVARIŠEVO1945–195835135.48
330NARODNI ODBOR OPŠTINE VILOVO1945–19572350.91
331NARODNI ODBOR OPŠTINE PARAGE1945–19542940.89
332NARODNI ODBOR OPŠTINE ČELAREVO1945–195995375.59
333NARODNI ODBOR OPŠTINE ČURUG1945–195942365.36
334NARODNI ODBOR OPŠTINE DESPOTOVO1945–195982193.72
335NARODNI ODBOR OPŠTINE GAJDOBRA1945–1959135227.83
336NARODNI ODBOR OPŠTINE KAĆ1944–1959146458.60
337NARODNI ODBOR OPŠTINE KULPIN1944–1957100122.52
338NARODNI ODBOR OPŠTINE MOŠORIN1945–195923142.05
339NARODNI ODBOR OPŠTINE PIVNICE1944–19591336410.50
340NARODNI ODBOR OPŠTINE SILBAŠ1945–195919162.64
341SKUPŠTINA OPŠTINE TITEL1945–196638395.50
342NARODNI ODBOR OPŠTINE RAVNO SELO1948–19573261.15
343NARODNI ODBOR OPŠTINE KOVILJ1949–195955132.92
344NEPOTPUNA GIMNAZIJA - TEMERIN1944–1945100.05
345NIŽA GIMNAZIJA - FABRIKA - BEOČIN1945–1945400.02
346OKRUŽNI NARODNI ODBOR NOVI SAD1944–1946558512.40
347SRESKI NARODNI ODBOR SREMSKI KARLOVCI1944–19461481.14
348SRESKI NARODNI ODBOR ŽABALJ1945–195514140244.52
349SRESKI NARODNI ODBOR BAČKA PALANKA1944–195711819221.12
350SRESKI NARODNI SUD - TITEL1945–19464182.20
351SRESKI NARODNI SUD - SREMSKI KARLOVCI1945–1946120.25
352"KOTEKS" DRŽAV.PREDUZEĆE ZA PROMET KOŽOM I TEKST.1945–1947100.01
353UPRAVA NARODNIH DOBARA - NOVI SAD1945–194712192.70
354NEPOTPUNA MEŠOVITA GIMNAZIJA - ŽABALJ1945–1948300.08
355UDRUŽENJE NOVOSAĐANA,VLASNIKA VINOGRADA I VOĆNJAKA1945–1948210.32
356SRESKI SUD - NOVI SAD1945–196317753642.44
357"ŽITOPROMET" ZEMALJSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1945–195140364.88
358SRESKI NARODNI SUD - ŽABALJ1945–196815830041.00
359SRESKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE - ŽABALJ1945–195547162.76
360SRESKI SUD - BAČKA PALANKA1945–196424332744.24
361"SKALA" PREDUZEĆE ZA IZRADU MUZIČKIH INST. - N.SAD1945–196023243.00
362SRESKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE - B.PALANKA1945–196061426.20
363SRESKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE - VRBAS1945–196016152.00
364SKUPŠTINA SREZA NOVI SAD1945–19654543374385.24
365SREDNJOŠKOLSKI INTERNAT - BAČKI PETROVAC1945–1965920.35
366SRESKO SINDIKALNO VEĆE - NOVI SAD1945–196632538.00
367SRESKI KOMITET SAVEZA OMLADINE SRBIJE - NOVI SAD1945–196516172.30
368SRESKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE - NOVI SAD1947–19657113215.90
369INTERNAT UČITELJSKE ŠKOLE - SREMSKI KARLOVCI1945–19721070.88
370"HIDROTERMA" MONTAŽNO,TRG.I POSREDNIČKO PREDUZEĆE1945–19791471.11
371OSMOLETKA BROJ IV - NOVI SAD1945–1951430.40
372VIŠA MEŠOVITA GIMNAZIJA - BAČKA PALANKA1945–19593101.00
373OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE - N.SAD1945–19651256812.16
374OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE-ĐURĐEVO1945–1960540.45
375OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE - B.PAL.1945–196112152.00
376OPŠTINSKO SINDIKALNO VEĆE - NOVI SAD1945–19660324.00
377UDRUŽENJE RATNIH INVALIDA - OKRUŽNI ODBOR -1946–1946010.12
378"FAD" FABRIKA ALATA I MAŠINSKIH DELOVA - NOVI SAD1945–19703792.00
379LOVAČKO DRUŠTVO - RAKOVAC1946–1950200.02
380DRŽAVNA ŠKOLA ZA LEKARSKE POMOĆNIKE - NOVI SAD1946–19604801.20
381II SRESKI SUD - NOVI SAD1946–19623314919.88
382I SRESKI SUD - NOVI SAD1946–19624523730.14
383TKAČNICA PAMUKA "BORIS KIDRIČ" - GAJDOBRA1946–19721240.79
384MEDICINSKA ŠKOLA - NOVI SAD1946–198311901.70
385"METALOPLASTIKA" - NOVI SAD1947–1947010.10
386UPRAVA INVALIDSKIH PREDUZEĆA - NOVI SAD1941–195120222.90
387SEMENSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1947–195133264.10
388"SALAKSIJA" UGOSTITELJSKA RADNJA - RAKOVAC1947–1950010.10
389"POVRTAR" PRE.ZA OTKUP I PROMET POVRĆEM - NOVI SAD1947–1951470.91
390NOVOSADSKA LIVNICA I FABRIKA ALATNIH MAŠINA1947–19523273.00
391"ŽITOPROMET" PRED.ZA PROMET ŽITARICAMA - NOVI SAD1947–1956120.27
392"7.JULI" ZANATSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1947–195816111.59
393DRŽAVNA POZORIŠNA ŠKOLA - NOVI SAD1947–196110731.70
394MEŠOVITI INDUSTRIJSKI SERVIS - NOVI SAD1947–1949200.03
395"ZLATNI VENAC" ZAN.PRED. ZA PROIZVODNJU ALK.PIĆA1947–1960940.64
396"GRAĐEVINAR" TRG.PRED.GRAĐ.MATERIJALOM - NOVI SAD1945–19661948014.66
397"SLOGA" KROJAČKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1947–19818171.93
398INVALIDSKO UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE ZA GRAD I SREZ1948–1949010.12
399INVALIDSKO TRGOVAČKO PREDUZEĆE ZA GRAD I SREZ1948–1950010.12
400GLAVNA DIREKCIJA PRED.ZA OTKUP I PROMET POVRĆA1949–1950010.12
401"RATAR" POLJOPRIVREDNO ZADR.PREDUZEĆE - NOVI SAD1948–1950010.12
402"PRIVREDA" NABAVNO-PRODAJNO PREDUZEĆE - NOVI SAD1948–1951520.36
403DRŽAVNI ŽITNI FOND - NOVI SAD1948–1952760.99
404INVALIDSKO ZAN.PREDUZEĆE ZA GRAD I SREZ - NOVI SAD1948–1952110.15
405GRADSKO PRIVREDNO PREDUZEĆE ZA MESO I MASNOĆE1948–1952660.86
406POZORIŠTE PIONIRSKO "ČIKA JOVA-ZMAJ" - NOVI SAD1948–1952840.40
407"RAD" GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - SREMSKI KARLOVCI1948–1965010.12
408UPRAVA ZA PRIVREDU I SRESKI ODBOR RVI SRBIJE1948–195212111.92
409POTPUNA MEŠOVITA GIMNAZIJA PRI SRESKOM SIND.VEĆU1948–1956800.20
410OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE - PETRO.1948–19554161.76
411ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH - NOVI SAD1948–19623310.70
412UDRUŽENJE REZERVNIH OFICIRA I RATNIKA - PODODBOR -1924–1938010.12
413"TRUDBENIK" GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1948–1969897613.00
414DRŽAVNI MLIN "STEVAN DIVNIN-BABA" - ŽABALJ1949–1988010.12
415"STRAŽILOVO" AUTOREMONTNO PREDUZEĆE APV - NOVI SAD1949–1952410.13
416"KOŽA" PREDUZEĆE ZA OTKUP KOŽE,VUNE I TEH.MASNOĆA1949–1952270.88
417"PUT" KOMUNALNO-GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1949–1958040.44
418MOLERSKO-FARBARSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1949–196611111.72
419GRADSKO PREDUZEĆE "DRUŠTVENA ISHRANA" - NOVI SAD1950–1950100.03
420NABAVNO PRE.LOKALNE PRIVREDE APV ZA KOŽU I TEKSTIL1950–1951100.12
421"ZIDAR" ZANATSKA RADNJA - NOVI SAD1950–1951100.02
422NABAVNO PREDUZEĆE LOKALNE PRIVREDE APV - NOVI SAD1950–19521010.28
423"FRUŠKA GORA" DRŽAVNO MESNO-PRIVREDNO PREDUZEĆE1950–1952100.01
424SRESKA ZANAT.NABAVNO-PRODAJNA ZADRUGA - NOVI SAD1950–1954010.07
425"PANONIJA" EXPORT-IMPORT - NOVI SAD1950–19541510.46
426GRADSKA ZANATSKA KOMORA - NOVI SAD1950–19551202.42
427SRESKA ZANATSKA KOMORA - ŽABALJ1950–1955200.04
428"BAKAR" INVALIDSKO PRED.ZA IZRADU MAŠINA I ALATA1950–1957010.12
429SRESKA ZANATSKA KOMORA - BAČKA PALANKA1950–19589121.64
430VIŠA MEŠOV.GIMNAZIJA "SVETOZAR MARKOVIĆ" - N.SAD1950–19592931.10
431MENZA JEVREJSKE OPŠTINE - NOVI SAD1955–1959010.12
432SRESKA ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA - NOVI SAD1950–196220577.30
433"JUGOREKLAM" PRED.ZA PRIVREDNU REKLAMU - NOVI SAD1954–1966971.90
434STRELJAČKA DRUŽINA "ĐOKA JELIN" - TITEL1951–1954100.02
435"POVRTAR" PREDUZ.ZA PROMET POVRĆEM,VOĆEM I ŽIVINOM1952–1954330.40
436"BAŠTOVAN" GRADSKO PRED.ZA PROMET VOĆEM I POVRĆEM1948–19548111.33
437TRGOVAČKA KOMORA ZA GRAD - NOVI SAD1951–1955150.62
438UGOSTITELJSKA KOMORA ZA GRAD - NOVI SAD1952–1955140.50
439UGOSTITELJSKA KOMORA ZA SREZ BAČKOPALANAČKI1951–1957110.12
440OSNOVNA ŠKOLA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" - NOVI SAD1953–19586621.30
441UGOSTITELJSKA KOMORA ZA SREZ - NOVI SAD1952–19625212.60
442"MARKETING" - NOVI SAD1951–198263244.90
443"KOLONIJAL" TRG.PREDUZEĆE MEŠOV.KOLONIJALNE ROBE1952–1955340.50
444"UGOSTITELJ" TRG.PREDUZEĆE NA VELIKO - NOVI SAD1952–1955020.22
445SREDNJA FISKULTURNA ŠKOLA - NOVI SAD1952–19561710.30
446KOMUNALNA VRTLARSKA ŠKOLA UKRASNOG SMERA-SR.KAM.1952–19561510.35
447"DANICA" TRG. MEŠOVITE KOLONIJALNE ROBE - NOVI SAD1952–1957030.36
448TRGOVAČKA KOMORA ZA SREZ BAČKOPALANAČKI1952–1957370.90
449"BEOGRAD" UGO.PREDUZEĆE,HOTEL - BAČKA PALANKA1952–1958100.02
450"TRGOPRED" TRG.PREDUZEĆE NA VELIKO - NOVI SAD1952–19592491.54
451"NOVOSAĐANKA" TRG.PREDUZEĆE NA VELIKO - NOVI SAD1958–1960010.11
452UGOSTITELJSKA KOMORA SREZA VRBAS - VRBAS1952–1959370.89
453"ALFA" IND. DELOVA ZA TRAKTORE I POLJOPRI.MAŠINE1952–1962510.28
454TRGOVAČKA KOMORA ZA SREZ - NOVI SAD1952–196226789.86
455OSNOVNA ŠKOLA "PETAR PETROVIĆ -NJEGOŠ" - NOVI SAD1951–1970316187.10
456"ELEKTROUNIVERZAL" ELEKTROTE.PREDUZEĆE - VRBAS1952–197213111.55
457"VOJVODINA-KOOP" EXPORT-IMPORT - NOVI SAD1952–197213465.90
458SODARSKO-PROIZVOĐAČKA ZADRUGA - NOVI SAD1953–1974520.30
459"NOVOSADSKA TEKSTILNA KONFEKCIJA" ZANATSKO PRED.1952–19751192.70
460"JELEN" UGOSTITELJSKA RADNJA - TEMERIN1953–1955200.03
461MEŠOVITA ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI NA MAĐ.JEZIKU1952–1956710.25
462"ZABAVNI PARK" KOMUNALNO-PRIVREDNO PRE. - NOVI SAD1953–1956240.59
463DOM ZA DECU I OMLADINU PALIH BORACA I ŽRTAVA FAŠ.1953–19601612.00
464URBANISTIČKO-PROJEKTNI BIRO - NOVI SAD1953–196398412.08
465SRESKI ODBOR SUBNOR-a - NOVI SAD1953–19658618.00
466GRADSKO POLJOPRIVREDNO DOBRO - VRBAS1954–1954100.02
467"MLADOST" TRG. PRED. MEŠOVITO KOLONIJALNE ROBE1954–1955110.13
468TRGOVAČKA KOMORA SREZA - ŽABALJ1954–1955010.07
469"BAČKA" STR.ZA PROMET TEKSTILOM I MEŠOVITOM ROBOM1954–1956100.02
470"LIMUN" TRGOVAČKA RADNJA - NOVI SAD1954–1956010.07
471"SLAVICA" SAM.TRG.RADNJA MEŠOVITOM ROBOM - TITEL1954–1957010.07
472"DUNAV" UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE - ČORTANOVCI1954–1958120.24
473"MARELA" TRGOVAČKA RADNJA - NOVI SAD1954–1958010.11
474NARODNI ODBOR SREZA - VRBAS1952–196111223524.30
475"BOSNA" UGOSTITELJSKA RADNJA - TEMERIN1954–1959030.05
476"VITAMINKA" PRED.ZA PROMET VOĆEM,POVRĆEM,STOKOM1954–1959120.25
477"TISA" ZADRUŽNO TRG.PRE. NA VELIKO I MALO - TITEL1954–1959010.07
478"JEDINSTVO" TRG. PRED. NA VELIKO - NOVI SAD1954–19591122.14
479"CRVENA ZVEZDA" BIOSKOP - BAČKI JARAK1955–1960010.07
480"VOJVODINA" UGOSTITELJSKA RADNJA - BAČKI JARAK1954–1960600.07
481"MAŠINOREMONT" MAŠINSKO-ZANATSKO PRED. - NOVI SAD1954–196613182.46
482ISTORIJSKI ARHIV U NOVOM SADU - PETROVARADIN1954–197962334.49
483"BAČKA" UGOSTITELJSKA RADNJA - VILOVO1955–1958100.02
484"LABUD" UGOSTITELJSKA RADNJA-KRČMA - TEMERIN1955–1959400.04
485"ŠARAN" UGOSTITELJSKA RADNJA-KRČMA - TEMERIN1955–1959100.01
486MESNA KANCELARIJA - BUDISAVA1955–19706671.46
487TRGOVINSKA KOMORA SREZA - VRBAS1952–19593101.26
488"JAVOR" ZAN.RADNJA ZA POSTAVLJANJE PARKETA - N.SAD1955–1961100.02
489OSNOVNA ŠKOLA "BORIS KIDRIČ" NOVI SAD1955–19650831.23
490SRESKI ODBOR SOC. SAVEZA RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE1955–196520233.40
491"ZANATLIJA" SAM.MAŠINBRAVARSKA RADNJA-SR.KARLOVCI1955–1965100.04
492"JEDINSTVO" UGOSTITELJSKA RADNJA - NOVI SAD1956–1965010.07
493"MLADOST" ZANATSKO-GRAĐEVINSKO PRED. - B.PALANKA1956–19678151.92
494"FRUŠKOGORAC" UGO.RADNJA,BIFE - SREMSKA KAMENICA1955–1972010.07
495"MESAR" KOM.-ZAN.USLUŽNO PRED. - SREMSKA KAMENICA1955–1972240.47
496"OPEKAR"-CENTAR ZA STR.OSP.RADNIKA U IND.GRAĐ.MAT.1955–197563398.98
497"UNIVERZAL" KRZNARSKO-ĆURČIJSKA ZADRUGA1956–1957210.15
498"MOLER" SAMOSTALNA MOLERSKA RADNJA - TEMERIN1956–1958200.04
499"PROLETER" UGOST.RADNJA,GOSTIONICA - TEMERIN1956–1959100.02
500"ZELENA BAŠTA" GOSTIONICA - TEMERIN1956–1959200.02
501STOČARSKI POSLOVNI SAVEZ - VRBAS1957–1959020.24
502"LOVAC" UGOSTITELJSKA RADNJA,GOSTIONICA - TEMERIN1956–1960300.05
503"OBNOVA" SAMOSTALNA ZIDARSKA ZADRUGA - TEMERIN1956–1960010.07
504"PUTNIK" UGOST.ZADRUGA,GOSTIONICA - TEMERIN1956–1960200.02
505SRESKI POSLOVNI SAVEZ ZA STOČARSTVO - NOVI SAD1956–1960660.94
506"ŽUTO ŽDREBE" UGOST.RADNJA,GOSTIONICA - TEMERIN1956–1960200.03
507"STOČARSKI SAVEZ" POSL.SAV.ZA STOČARSTVO VOJVODINE1956–1961350.77
508"ELEKTRO" ELEKTROINSTALATER.ZAN.RADNJA - NOVI SAD1956–1961110.08
509"DEKORATER" TAPETARSKA-ZANATSKA RADNJA - NOVI SAD1957–1961010.07
510"UNIVERZAL" ZANATSKO-PRIVREDNO PREDUZEĆE - TEMERIN1956–1962120.20
511"NAPREDAK" ZIDARSKA RADNJA - RUMENKA1956–1963110.14
512SRESKI SAVEZ DRUŠTAVA ZA STARANJE I BRIGU O DECI1956–1964120.30
513SRESKO SINDIKALNO VEĆE - VRBAS1956–1963091.08
514"DERMAS" ZAN.RADNJA ZA IZR.KSILOLITA,DERMAS PODOVA1955–1966830.43
515"STOLAR" STOLARSKA RADNJA - NOVI SAD1956–1966020.24
516"ELEKTROAKUSTIKA" PRED. ZA IZRADU ELEKTRO.UREĐAJA1957–1967150.50
517"NAPREDAK" GRAĐ.ZANATSKA ZADRUGA - TEMERIN1957–1960020.24
518"POLET" MOLERSKO-FARBARSKA ZAN.RADNJA - NOVI SAD1957–1958100.01
519"POLJOPRIVREDNIK" KOVAČKO-POTKIVAČKA-KOLARSKA ZAD.1957–1959100.02
520"JEDNOTA" OBUĆARSKA ZADRUGA - KISAČ1957–1961100.03
521"VENAC" KORPARSKO-ZANATSKA ZADRUGA - NOVI SAD1957–1961210.10
522SRESKI POSLOVNI SAVEZ ZA STOČARSTVO - B.PALANKA1957–1962030.31
523"MEHANIKA" MEHANIČARSKA-ZANATSKA RADNJA - NOVI SAD1957–1963100.03
524"DUNAV" GRAĐEVINSKA ZANATSKA RADNJA - SR.KARLOVCI1957–1964110.14
525"GROZD" UGOSTITELJSKA RADNJA - NOVI SAD1957–1964100.02
526"BORAC" INDUSTRIJA KUDELJE - BAČKA PALANKA1957–1964010.11
527"PODUNAVLJE" KORPARSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1957–1964220.27
528"SVETLOST" SAM.ELEKTROINSTALATERSKA RADNJA1957–1965110.14
529"TEREN", ZIDARSKO ZANATSKA RADNJA1957–1965020.19
530"VENUS" FOTOGRAFSKA RADIONICA - SREMSKI KARLOVCI1957–1965010.07
531"STRAŽILOVO" GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - SR.KARLOVCI1957–196613151.96
532"MONTAŽA" MAŠINBRAVARSKA ZANATSKA RADNJA - N.SAD1957–1972210.15
533"SLOVAN" INDUSTRIJA TRIKOTAŽE - KISAČ1957–197825182.91
534STRUČNA ZANATSKO-TRGOVAČKA PRODUŽNA ŠKOLA1945–1960061.00
535CENTAR ZA STRUČNO UZDIZANJE KADROVA - NOVI SAD1958–1958010.12
536"TRUDBENIK" STOLARSKA ZADRUGA - BAČKI JARAK1958–1958100.02
537"NOVOGRADNJA" GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1957–1959410.17
538"ELEKTROUNIVERZAL" ELEKTROMEHAN.RADNJA - NOVI SAD1958–1960010.07
539"POŠTA" UGOSTITELJSKA RADNJA - NOVI SAD1958–1961010.07
540"ZIDAR" ZIDARSKA-ZANATSKA RADNJA - KAĆ1958–1961100.04
541POLJOPRIVREDNO DOBRO "BRATSTVO" - FUTOG1958–1961020.22
542"BAČKA" SAMOSTALNA STOLARSKA RADNJA - TEMERIN1958–1963220.28
543"GROM" ELEKTROINSTAL.ZANATSKA RADNJA - NOVI SAD1959–1963010.12
544"VOJVODINA-TURIST" BIRO ZA UNAPREDJENJE TURIZMA1958–1964850.78
545"BEGEJ" UGOSTITELJSKA RADNJA - BAČKA PALANKA1958–1965300.05
546"KORZO" UGOSTITELJSKI BIFE - BAČKA PALANKA1958–1965100.01
547"KOZARA" UGOSTITELJSKA RADNJA - BAČKA PALANKA1961–1965100.01
548"GRMEČ" ZIDARSKA ZANATSKA RADNJA - NOVI SAD1958–19656202.56
549"DUNAV" ZAN.RADNJA ZA IZRADU ČAMACA - NOVI SAD1958–1968640.54
550"SALAJKA" GRAĐEVINSKO-USLUŽNO PREDUZEĆE - NOVI SAD1958–19684101.24
551"CRVENI ČOT" GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - BEOČIN1958–19716212.64
552"REKORD" MAŠINBRAVARSKA ZAN.ZADRUGA - NOVI SAD1958–1971340.48
553"NORMA" ZIDARSKO-ZANATSKA RADNJA - NOVI SAD1958–197410101.21
554"METALAC" MAŠINBRAVAR.ZANATSKA RADNJA - NOVI SAD1958–1975720.40
555"UZOR" GRAĐEVINSKO-ZANATSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1958–1975440.55
556"JUGOKOMERCIJA" RO ZA OBAVLJANJE PROMETA I USLUGA1955–1981109165.22
557"POLJOOPREMA" PRED.ZA PROIZVODNJU POLJOPRI.OPREME1959–1959010.12
558"BUNAR" SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA - NOVI SAD1959–1961100.03
559"AGROMEHANIKA" PREDUZEĆE ZA IZRADU MOTORNIH I MAŠ.1959–1962530.47
560"GRADITELJ" ZANATSKA-GRAĐEV.ZADRUGA - SR.KARLOVCI1959–1962430.42
561"PRVI MAJ" INDUSTRIJA KUDELJE - MLADENOVO1959–1965100.01
562"TISA" UGOSTITELJSKA RADNJA - NOVI SAD1959–1965100.01
563"BALKAN" UGOSTITELJSKA RADNJA - BAČKA PALANKA1959–1965100.01
564SINDIKALNA PODRUŽNICA MUZEJSKIH, KONZ. I ARH. RAD.1959–1965210.14
565"VESNA" ZAN.PREDUZEĆE ZA IZDRADU LAKE KONFEKCIJE1959–1970220.26
566STOČARSKO-VETERINARSKA STANICA - SILBAŠ1960–1960100.01
567"ČESAR" TESARSKO-ZANATSKA RADNJA - KISAČ1960–1961100.02
568"UKRAS" SAM.MOLERSKO-FARBARSKA ZADRUGA - TEMERIN1960–1961110.14
569"MONTER" ELEKTROINSTAL.RADNJA - SREMSKI KARLOVCI1960–1962010.07
570"ZVEZDA" UGOSTITELJSKA RADNJA - BUDISAVA1960–1962010.07
571"HEKSAGON" PROJEKT.PREDUZEĆE - SREMSKI KARLOVCI1960–1963010.11
572"TRIBINA" NOVINSKA I IZDAVAČKA USTANOVA - NOVI SAD1960–1963110.13
573"OBUĆAR" SAM.OBUĆARSKA RADNJA - SREMSKI KARLOVCI1960–1964010.12
574"NAŠA BUDUĆNOST" GRAĐ.ZAN.USLUŽNO PRED. - NOVI SAD1959–1967581.04
575"FOTAL" PRED.ZA SNIMANJE NA ALUMINIJUMU - SR.KARL.1961–1969630.54
576"FRUŠKOGORAC" SAM.UG.RADNJA - SREMSKI KARLOVCI1965–1969100.03
577"AGROINDUSTRIJA" OOUR TEHNO.INŽINJERING - NOVI SAD1964–19781222.59
578"DEKOR" TEKS.IND.EXPORT-IMPORT - BAČKI PETROVAC1960–197912202.41
579"TRIKOLOR" PRE.ZA BOJENJE VUNE,TEKSTILA - NOVI SAD1960–198185376.25
580"BUDUĆNOST" TEHNIČKA ZADRUGA - SREMSKI KARLOVCI1961–1962100.01
581"KRIPTON" ELEKTROINSTAL.ZAN.RADNJA - NOVI SAD1960–1965110.09
582"MOLER I FARBAR" MOLERSKO-ZANATSKA ZAD. - NOVI SAD1961–1962110.08
583"BETON" ZANATSKO-TESARSKA ZADR. - SREMSKI KARLOVCI1961–1963010.07
584IX STAMBENA ZAJEDNICA - NOVI SAD1961–1964020.24
585"BAČKA" UGOSTITELJSKA RADNJA,KRČMA - BAČKA PALANKA1961–1965100.02
586"PROLETER" ZIDARSKO-ZANATSKA RADNJA - NOVI SAD1961–1965020.24
587"FRUŠKA GORA" ZAN.PRE.ZA OPRAVKU KIŠOBRANA - NOVI1961–1966340.53
588"LOKOMOTIVA" UGOSTITELJSKA RADNJA - KISAČ1965–1967010.07
589POSLOVNO UDRUŽENJE PROIZVOĐAČA I PRERAĐIVAČA STOKE1961–1970850.75
590"MAŠINOOPREMA" ZAN.PRED.ZA IZRADU MAŠINSKIH DELOVA1961–1972830.59
591PTT ŠKOLA - NOVI SAD1961–19739592.30
592"STRUG" METALOSTRUGAR.ZANATSKA RADNJA - NOVI SAD1962–1975440.60
593"NEUTRON" FABRIKA MAŠ.DELOVA I AUTO OPR. - ZMAJEVO1961–197741294.86
594"STANDARD" GRAĐEVINSKO-ZANATSKA RADNJA - NOVI SAD1961–1974460.62
595"STARTER" ELEKTOMONTAŽNO PREDUZEĆE - NOVI SAD1961–1974450.50
596"TEHNOINVEST" GRAĐEVINSKO-PREDUZEĆE - SR.KARLOVCI1961–1977540.53
597"PARK" UGOSTITELJSKA RADNJA,KRČMA - BAČKA PALANKA1962–1963100.01
598"ZORA" UGOSTITELJSKA RADNJA - FUTOG1962–1963100.01
599PRE.ZA TRANSPORT I USKLADIŠTENJE -SREMSKI KARLOVCI1962–1964310.16
600IV STAMBENA ZAJEDNICA - NOVI SAD1962–1964010.12
601"SREM" UGOST.RADNJA,KRČMA - SREMSKI KARLOVCI1962–1965100.03
602SRESKA PRIVREDNA KOMORA - NOVI SAD1962–19653384.17
603ZAVOD ZA UNAPREĐENJE ROBNOG PROMETA APV - NOVI SAD1962–1966220.29
604GRAĐEVINSKO-ZANATSKO USLUŽNO PREDUZEĆE - FUTOG1962–1969350.56
605"DOM" SPEC.ZANATSKO-USLUŽNO PREDUZEĆE - VRBAS1962–1966020.22
606"KSILOBIT" GRAĐEVINSKO-ZANATSKO PREDUZEĆE1962–1972940.69
607"FUTOŽANKA" FABRIKA STOČNE HRANE - FUTOG1959–197113101.77
608"MAŠINORAD" ZAN.MAŠINBRA.METALOSTR.PRED. - KISAČ1959–197214222.94
609"OPERATIVA" GRAĐ.ZAN.USLUŽNO PREDUZEĆE - NOVI SAD1964–1968350.66
610"TEHNOGRADNJA" GRAĐEVINSKO-ZANATSKO PRED. - N.SAD1967–1974840.60
611"PRIMER" ZANATSKO-STOLARSKA I TAPETARSKA RADNJA1964–1978230.30
612DOM KULTURE MLADENOVO1965–1966100.01
613"DELTA" GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1965–1967220.26
614"GALVANIZER" ZAN.PRED.ZA GALVANSKE USLUGE - N.SAD1965–1970120.26
615"ARMATURA" GRAĐEVINSKO-ZANATSKO PRED. - NOVI SAD1966–1970340.53
616"NERETVA" GRAĐEVINSKO-ZANATSKO PRED. - NOVI SAD1965–1970930.49
617"AVALA" ZAN.PROIZV.GRAĐ.PREDUZEĆE - NOVI SAD1966–1970681.00
618"GRAMIN" PRED.ZA TEHNOLOG.JEDNOG.BILJA - NOVI SAD1966–197112172.14
619"ORBIS"-PRE.ZA EKO.PROPAGANDU I ROB.PROMET - N.SAD1966–197129132.25
620"AGROKOMERCIJA" TRG.PRED.NA VELIKO I MALO - BEOČIN1966–1972960.88
621"HOPOVO" GRAĐEVINSKO-ZANATSKO PRED. - NOVI SAD1967–19721440.77
622ZAVOD ZA ORGAN.I UNAPREĐENJE SAVREMENOG POSLOVANJA1966–19731491.27
623"ZANATLIJA" NABAVNO-PRODAJNA ZADRUGA GRAĐ.ZANAT.1966–19733141.63
624"TERMOPOD" GRAĐEVIN.-ZANATSKA ZADRUGA - NOVI SAD1966–1974530.45
625"MIRA" ZANATSKO-KROJAČKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1966–1974320.29
626"PANONIJA-KOOP" PČELARSKA ZADRUGA - NOVI SAD1966–1974010.07
627"SOKO" ZIDARSKA-ZANATSKA RADNJA - NOVI SAD1966–1974230.36
628"INSTALATER" INSTALATERSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1966–19765101.32
629"PREPOROD" GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1966–197711101.60
630"ZAN-GRAP" PREDUZEĆE ZA IZVODJENJE GRAĐ.ZAN.RADOVA1966–1978670.93
631"ROBAPROM" PREDUZEĆE ZA TRGOVINU - NOVI SAD1967–1970830.48
632ZADRUŽNI BIRO ZA PREPISE I PREVODE I STR. USLUGE1967–1970010.12
633"PANONIJA" GRAĐEVINSKO-ZANATSKO PRED. - NOVI SAD1967–1971530.42
634"TERAZIJE" GRAĐEVINSKA ZADRUGA - BEOGRAD1967–1971520.30
635ZAVOD ZA PRIVREDNU PROPAGANDU - NOVI SAD1967–1971781.00
636"METAL-PROMET" NABAVNO-PRODAJNA ZADRUGA - NOVI SAD1968–1972210.17
637"BREZA" GRAĐEVINSKO-ZANATSKA ZADRUGA - NOVI SAD1967–1973320.30
638"SOLID" GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1967–19761081.22
639"INVESTPROJEKT" ZAVOD ZA PROJEKTOVANJE - NOVI SAD1967–1976920.60
640"INTEGRAL" GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1967–19781081.31
641"VOJVODINAPROMET" RO ZA PROMET ROBE I USLUŽNE DEL.1967–19791440.89
642"POSLOVNOST" GRAĐEVINSKA-ZANATSKA RADNJA - N.SAD1967–1979020.24
643"AGROPANONIJA" TRGO.PRED.NA VELIKO I MALO - N.SAD1967–198223303.98
644"ZIKOP" PRED.ZA ZANATSKO-INDUSTRIJSKU KOOPERACIJU1968–1968100.02
645"GRANIT" ZANATSKO-USLUŽNO-NABAVNO PRED. - NOVI SAD1968–1970220.26
646"TURIST-COMERC" PRED.ZA TURISTIČKE USLUGE - N.SAD1968–1970320.37
647"TEHNIČAR" GRAĐEVINSKO-ZANATSKO-USL.PRED. - N.SAD1968–1971620.34
648"BORAC" PRED.ZA USLUŽNU DELATNOST I PROPAGANDU1961–1975420.33
649"DUNAV" SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA - KOVILJ1968–1972010.07
650"PUTNIK" UGOSTITELJSKA RADNJA,BIFE - STEPANOVIĆEVO1968–1972210.10
651"NIJANSA" MOLERSKO-FARBARSKA ZIDARSKA ZAD. - N.SAD1968–1972010.12
652"NOVA IZGRADNJA" ZANATSKO-GRAĐEVINSKO PRE. - N.SAD1968–1973110.14
653"KONZORCIJUM DTD" POSLOVNO UDRUŽENJE - NOVI SAD1968–1974750.67
654"NOVOPRODUKT" PROIZVODNO-TRGOVINSKO PRED. - N.SAD1968–1977650.63
655"TEHNORAD" GRAĐEVINSKO-ZANATSKO,USLUŽNO PREDUZEĆE1968–1975540.60
656"AGROMAKEDONIJA" EXPORT-IMPORT - SKOPLJE1968–1977630.41
657"TRGOOPREMA" TRGOVAČKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1968–19771360.96
658"TEHNOKOMERC" TRGOVAČKO PREDUZEĆE NA VELIKO I MALO1968–19751050.82
659"NOVA VOJVODINA" TRGOVINSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1972–1979480.97
660"ALFA-PROMET" TRGOVAČKO PRED. NA VELIKO I MALO1969–1975770.98
661"ČARDA PARAGOVO" UGOSTITELJSKA RADNJA - PARAGOVO1970–1972010.12
662"EKOPUBLIK" PREDUZEĆE ZA PROPAGANDU I PUBLICITET1970–1976660.90
663RADIO STANICA KAĆ1970–1976970.94
664"TRGOVARADIN" TRGOVAČKO PREDUZEĆE NA VELIKO I MALO1970–1977340.49
665"SPEKTAR" PREDUZEĆE ZA TRGOVINU HEMIJSKOM ROBOM1970–1977330.38
666"NOVI SAD-PROMET" SAMOSTALNA ORGANIZACIJA UDR.RADA1970–19801030.48
667"AGRARIJA" TRGOVINSKO PRED.NA VELIKO - NOVI SAD1971–1974210.13
668"TERAZIJE" GRAĐEVINSKO-MONTAŽNO PRED. - NOVI SAD1968–19761130.73
669"TEHNOKOOP-INŽINJERING" PRED. ZA TEH. KOOPERACIJU1971–19766223.75
670"INVESTKOMERC" PRE.ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO1970–1976020.19
671"ATIKA"POSL.UDRUŽENJE-SEŽANA,POSLOVNICA - NOVI SAD1971–1978510.17
672"NAPREDAK" GRAĐEVINSKO-ZANATSKO PREDUZEĆE - BEČEJ1972–1974010.12
673"SRBIJA" PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE - NOVI SAD1972–1977220.26
674"ROMEKS-OSIJEK" TRGOVINA NA VELIKO I MALO1972–1978430.42
675"DRVO" TRG.PREDUZEĆE NA VELIKO I MALO - B.PALANKA1972–1978560.77
676"FRUŠKA GORA" USLUŽNO GRAĐ.TRG.R0 - NOVI SAD1972–19808111.15
677"PANOS" SOUR ZA PROMET,PRERADU I DORADU OTP.SIROV.1973–1979590.95
678"MAKO-POMORAVLJE" TRGOVINSKO PREDUZEĆE OOUR "UNIT"1973–1982840.45
679"BUDUĆNOST" OOUR "PROIZVODNJA" - PETROVARADIN1974–1979730.35
680OPŠTINSKI SUD1963–19653113016.66
681ZBIRNI FOND ŠTEDIONICA1903–19543741.99
682DRŽ.NAR.ŠK."KRALJ PETAR I VELIKI OSLOBODILAC"TORŽA1915–19351300.10
683"TERMIKA" I VOJVOĐANSKA RO ZA PROJEKTOVANJE1946–198529172.55
684MAĐ.KRALJ.DRŽ.MUŠKA I ŽENSKA GRAĐ.ŠK. - B.PETROVAC1942–1944220.20
685MAĐARSKA KRALJEVSKA DRŽAV.GRAĐANSKA ŠKOLA - TITEL1882–19442700.60
686"BAČKA" RO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA - B.PALANKA1967–198342294.10
687KOMANDA VOJNE STANICE - STARA PALANKA1944–1945020.24
688UDRUŽENJE UGOSTITELJA ZA SREZ BAČKOPALANAČKI1933–1933010.12
689OPŠTA ZANATSKO-TRG.ŠKOLA U TORŽI - SAVINO SELO1907–1934300.05
690ZAVOD ZA PROJEKTOVANJE U ŠUMARSTVU -SREMSKI KARLOV1962–1964100.01
691"VOJVODINA" EXPORT-IMPORT - NOVI SAD1960–198341355.19
692JUGOSLOVENSKA BANKA D.D. - ZAGREB,FILIJALA N.SAD1920–19507172.32
693PRVA HRVATSKA ŠTEDIONICA - ZAGREB,FILIJALA NOVI SA1919–195053133.28
694"PARTIZAN" RO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU1961–1981450.68
695"UNION" PROIZVODNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE NA VELIKO1968–1971100.05
696KOMANDA VOJNE STANICE - GAJDOBRA1945–1945010.12
697NEPOTPUNA GIMNAZIJA - TITEL1945–1948200.02
698MESNI NARODNI ODBOR BEOČIN - FABRIKA1944–1952550.70
699PRVA PEKARSKA ZADRUGA - TEMERIN1955–1955010.12
700KOMANDA NOVOSADSKOG PODRUČJA1944–1945830.40
701KOMANDA VOJNE STANICE1944–1944010.12
702DRŽAVNA SREDNJA BALETSKA ŠKOLA - NOVI SAD1948–19511410.20
703KULTURNO INFORMACIONI CENTAR KIC - KISAČ1966–1983671.17
704OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" - NOVI SAD1921–194612261.08
705MAĐARSKA KRALJEVSKA DRŽAVNA ŽENSKA GRAĐANSKA ŠKOLA1885–19216600.70
706ZANATSKA TRGOVAČKA ŠKOLA - OBROVAC1925–1927100.01
707ZANATLIJSKA TRGOVAČKA ŠKOLA - SILBAŠ1926–1929100.01
708STRUČNA PRODUŽNA ŠKOLA GRADA SREMSKIH KARLOVACA1936–1941100.02
709STRUČNA PRODUŽNA ŠKOLA - ĐURĐEVO1937–1941100.01
710STRUČNA PRODUŽNA ŠKOLA OPŠTINE GOSPOĐINCI1938–1939100.01
711"IATE" RO ZA MARKETING INŽINJERING I ORGANIZACIJU1966–19851281.26
712"FEM" RO "MAŠINOREMONT" - TEMERIN1959–19761140.53
713"MAŠINBRAVAR" RO - TEMERIN1960–1976760.77
714ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE - NOVI SAD1952–1970331838.76
715"POBEDA-IMO" OOUR "USLUGA" - NOVI SAD1971–1984491.18
716"AZOT" RO U OSNIVANJU - NOVI SAD1975–1984250.63
717KOTARSKI ŠKOLSKI IZVESTITELJ1941–19441160.85
718"RAD" GRO - NOVI SAD1955–198569547.90
719"TRUDBENIK" GRAĐ.UGOVORNA ORGANIZACIJA - NOVI SAD1980–1986450.63
720"JEGRIČKA" PRED.ZA IZRADU KUDELJE - RAVNO SELO1959–1971560.82
721DRŽAVNA UČITELJSKA STRUČNA ŠKOLA - NOVI SAD1945–19481200.10
722"JEDINSTVO" ZAN.ZADRUGA ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐ.1978–1986640.72
723"HEMOPAPIR" OOUR - NOVI SAD, RO "ZAGREB"1977–1985240.37
724"MLINPEK" NOVI SAD , OUR "STRAŽILOVO" SR.KARLOVCI1966–1985210.16
725"VENAC" U STEČAJU - NOVI SAD1980–1985220.30
726"ROMONT" OOUR "TEHNOGRADNJA" - NOVI SAD1958–19882742.76
727"VOJVODINA" ZAN.RO ZA POSTAVLJANJE PODOVA - N.SAD1958–198621144.54
728"DIJANA" KROJAČKO-ZANATSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1968–1970210.15
729"PROGRES-INVEST" OUR - N.SAD, RO"FARMES"-SARAJEVO1969–19872171.39
730"UNIVERZAL" RO ZA IZRADU MET.PROIZ. - SR.KARLOVCI1961–19861740.78
731"NOMEGA "DP u steƒaju1963–1963100.44
732"PODOLIT" SPECIJ.ZANATSKO PREDUZEĆE - NOVI SAD1965–1971410.12
733"MORNAR" GRAĐEVINSKA-ZANATSKA ZADRUGA - NOVI SAD1967–1969210.11
734"NINA",OOUR "STOLARIJA" U STEČAJU - NOVI SAD1984–1988050.60
735OPŠTINA STARI FUTOG - FUTOG1909–1909100.10
736OPŠTINA NOVI FUTOG - FUTOG1921–1940300.08
737OPŠTINA NOVI FUTOG - FUTOG1941–1944400.20
738OPŠTINA STARI FUTOG - FUTOG1943–1944400.15
739NARODNI ODBOR OPŠTINE FUTOG1946–19592006612.55
740MESNI NARODNI ODBOR NOVI FUTOG - FUTOG1944–19461210.25
741MESNI NARODNI ODBOR STARI FUTOG - FUTOG1944–19461410.35
742SIZ ZA ODMOR I REKREACIJU RADNIKA GRADA NOVOG SADA1978–19883071.44
743"PANONIJA-AGROKOMERC" RO - NOVI SAD1985–1989430.46
744DRŽAVNI MONOPOLI DUVANSKA STANICA - BAČKA PALANKA1926–1944800.20
745"POLJOUNIJA" RO - NOVI SAD1986–1988010.12
746"MINEL-AGROMONTAŽA" OOUR - NOVI SAD1977–198828315.01
747"AGROZIDAR" - RO NOVI SAD1960–199023314.29
748III NEPOTPUNA MEŠOVITA GIMNAZIJA - NOVI SAD1948–1950610.20
749OSNOVNA ŠKOLA "VESELIN MASLEŠA" - BAČKA PALANKA1945–19621800.30
750KOMANDA VOJNE STANICE - BAČKO DOBRO POLJE1944–1944010.10
751MESNI ŠKOLSKI ODBOR - BAČKI PETROVAC1927–1941010.12
752I NEPOTPUNA GIMNAZIJA - NOVI SAD1945–19506331.30
753"ARKONS" DP - NOVI SAD1972–199011111.85
754DOM UČENIKA KOMUNALNE VRTLARSKE ŠKOLE1952–1955410.15
755"CRNOTRAVAC" GZPU - SREMSKI KARLOVCI1965–199182458.00
756SIZ ZA STAMBENE POTREBE RADNIKA ZAPOSLENIH SAMOST.1978–1990010.12
757DRŽAVNA SLOVAČKA ŠKOLA - KULPIN1920–19444200.30
758TRGOVAČKA OBRTNA BANKA - NOVI SAD1907–195525102.03
759UDRUŽENJE VLASNIKA GARAŽNIH MESTA - NOVI SAD1986–1990610.20
760"FASADA" GRO - NOVI SAD1956–19897101.25
761"ESTETIKA" DP - NOVI SAD1966–199233244.30
762"TESLA" RO - NOVI SAD1961–198821415.60
763"ŠPEDICIJA" RO - NOVI SAD1947–197653649.48
764"PIONIR" RO - NOVI SAD1950–197537172.82
765ATRO "25.MAJ" - NOVI SAD1953–199310722635.00
766"VOJVODINA" ATP - NOVI SAD1966–1978030.36
767KOMANDA VOJNE STANICE - KISAČ1944–1945010.05
768"TELEP" ROG - NOVI SAD1960–1993386127.02
769"SPEKTAR" U STEČAJU - NOVI SAD1979–199110192.70
770"MOLER" SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA PIVNICE1959–1965010.12
771"ISHRANA" ZANATSKO MESARSKO PREDUZEĆE ZMAJEVO1955–1957010.12
772"EVROPA 92" DOO - BAČKA PALANKA1990–1994110.13
773"ČENEJ" DD ZA UZGOJ SVINJA - ČENEJ1980–199527154.50
774"VUNOPLET" DP - BAČKA PALANKA1945–19951197412.50
775KOMANDA MESTA BAČKI PETROVAC1944–1945010.12
776"KOOPERATIVA" DD EXPORT-IMPORT - NOVI SAD1979–199726284.00
777"METALAC" MP DP - NOVI SAD1992–1997120.25
778"MIFIS" DOO - VRBAS1992–1997010.12
779"BENET" DD - BEOČIN1977–199717101.50
780"FINESSE" DOO u stečaju1990–1999020.24
781"NOVOSAĐANKA" DD - NOVI SAD1981–19971171.10
782"BLIC Z" PP - VRBAS1991–1997010.12
783"HIMA" DP - NOVI SAD1983–19981851.10
784"NOMA" DP,COMPANY "MOJAŠEVIĆ RM" - NOVI SAD1989–1997132.50
785"DENI" DOO1990–1999020.24
786"ETILEN" DP1947–2001146388.00
787"POLJOPRODUKT" DP1980–1999360.78
788"VIT"1945–20031344613.20
789"AVALA" DD1963–199821557.00
790"PROIZVODMONT" DP1983–2000110.25
791"MODA" KONFEKCIJA1957–19671020.40
792"BIZAM"1959–1975510.20
793"VITAPROMET" DP1985–20001081.30
794"STANDARD-VARADIN" DD1962–200022132.50
795"PEBEKOM" D.O.O.1992–2002330.40
796"PANONIJA-OSIGURANJE"1991–20031530.50
797STAMBENA ZADRUGA "MIG-3"1996–20030111.32
798"PRIVREDNA BANKA" AD U STEČAJU1961–19990.00
799"INVESTBANKA" AD1972–2002567014.50
800AMC-ALFA METALCRAFT U STEČAJU1991–1999210.15
801"OMEGA " AD1997–2003320.30
802"PREMIKS" AD1970–200425173.00
803"LINEA SCARPE SISTEM" DOO U STEČAJU1997–2003010.12
804"PANCOMMERCE" DP1950–19972251.20
805"SAVA KOVAČEVIĆ" DP1946–2005883613.80
806"UGLED" DP MODNA KONFEKCIJA1963–20061974113.00
807"BUDUĆNOST" POLJOPRIVREDNO DOBRO1947–2003115266.12
808"VOBTOURS" DOO ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO1994–2004230.40
809"PANONIJA OPEKA" DP1956–200618426.80
810"MEGAL" AD U STEČAJU1948–200539173.90
811"AGROCENTAR" AD1990–20051910.60
812KOTARSKA OBLAST1941–1944010.12
813"DOSITEJ"OMLADINSKA ZADRUGA1992–2006760.80
814"VOS" AD1958–200576214.92
815"NAPREDAK" GPD u stečaju1947–20054231538.60
816OPŠTINSKI SUD1960–197540.00
817"SAVA-PILANA"DOO u stečaju2001–2007110.15
818OPŠTINSKI SUD1963–197510.00
819OPŠTINSKI SUD1965–197520.00
820"METALOGRADNJA" DP1958–200691812.00
821"POBEDA-ARMATURE" u stečaju1991–200620.00
822"POBEDA-MAŠINAC" AD u stečaju1991–200625.00
823"POBEDA-PREHRANA" DOO u stečaju1997–20065.00
824"POBEDA-SIGURNOST" DOO u stečaju1992–20062.00
825"AGROVOJVODINA-RIMSKI ŠANČEVI" u stecaju1961–2006952.50
826"TRGOPRODUKT" AD1952–200721112.00
827OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "PIVNICE" u stečaju1931–2006120.00
828"UNIONBANKA" PFO1978–19941420.40
829"ELAN" DP1961–200633335.10
830GIMNAZIJA MOŠA PIJADE1945–198298429.04
831"MONT" AD stečaju1958–200741254.00
832"IGMA" AD u stečaju1948–200668699.68
833"7.JULI" DD u stečaju1955–200317.00
834"ELNOS" AD u stečaju1947–2005150.00
835"AGROVOJVODINA-REZERVNI DELOVI" AD u stečaju1974–200514213.50
836"OBNOVA" DP u stečaju1970–20052.00
837OPŠTINSKI SUD1964–197742.50
838"KUĆNA RADINOST" AD u stečaju1964–20063.50
839"EKOMETAL" dd1949–200464346.00
840REP. GEODETSKI ZAVOD, SLUŽBA ZA KATASTAR I NEPOKRE1862–197150.00
841"GLOBUS"DP1969–200839162.80
842"1.OKTOBAR" AD u stečaju1951–200782.50
843"TATRAN" DP u stečaju1983–2007130.80
844"NIT" AD u stečaju1945–2007120.00
845"KALČO CENTAR" DOO2004–2008010.10
846"PANONIJA GRADNJA" DP1978–2008110.15
847CBA/SCG TRGOVINSKO DRUŠTVO2004–20088.00
848POLJOPRIVREDNI PREHRAMBENI KOMBINAT "PPK"1969–199113101.50
849"ŠTIT" DOO1995–20097132.00
850"AUTOMATIKA" AD u stecaju2002–2010010.10
851"PUTNIK AUTOSAOBRAĆAJ" DOO1969–200610.00
852ŠUMSKA UPRAVA1944–1948410.20
853"UNIVERZA" DOO1991–2005010.10
854"CRVENI SIGNAL"1972–20083243.00
855DR.SLAVKO JOVIN1956–19980111.30
856"RATAR" studentska zadruga1991–20094.20
857"ZAŠTITA" DD1967–200919163.00
858"MACOM" DOO u stecaju1996–200950.00
859"AGROCOMPANY S&M" DOO u stecaju1998–20082.00
860"KOVILJ" opšta zemljoradnicka zadruga u stecaju1946–200930.00
861"BUDUĆNOST-MLIN" AD u stecaju1991–20031.50
862CENTAR ZA KULTURNU ANIMACIJU1959–20089.00
863"NOVOTRANS" DP u stecaju1988–200850.00
864"INOX" AD u stecaju1976–20089.20
865"KONSTRUKTOR INVEST" DOO u stecaju2003–20102.00
866"DLG" DOO u stecaju1995–20063.00
867"TELEP" DOO u stecaju1969–20103.00
868"AZIRA FASHION" DOO u likvidaciji2004–201210.00
869"ZADRUGAR" zemljoradnicka zadruga u stecaju1981–200520.00
870"EKSPOL" DOO u likvidaciji1991–20123.00
871"BACKA BILJE" DOO u stecaju1977–201115.00
872"KLANICA" DD u stecaju1993–20100.20
873"MODELAR" DOO u stecaju2003–20126.80
874"SIROVINA" DOO u likvidaciji1982–201115.00
875SRPSKO VOJVODSTVO I TAMISKI BANAT- OKRUZNA UPRAVA1853–18616.25
876SRPSKO VOJVODSTVO I TAMISKI BANAT - SRESKA UPRAVA1849–186111.00
877SRPSKO VOJVODSTVO I TAMISKI BANAT - SRESKI KOMESAR1850–18512.00
878SRPSKO VOJVODSTVO I TAMISKI BANAT - SRESKA SLUZBA1853–18614.00
879SRPSKO VOJVODSTVO I TAMISKI BANAT - ZEMALJSKI SUD1850–18544.00
880SRPSKO VOJVODSTVO I TAMISKI BANAT - OKRUZNI SUD NOVI SAD1854–186110.10
881SRPSKO VOJVODSTVO I TAMISKI BANAT - SRESKI SUD NOVI SAD1850–186020.00
882SREZ TITEL1872–191812.50