ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

2022. 

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуга физичког обезбеђења објекта, одржавање хигијене објекта и преношење архивске грађе ( физички послови ). Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад  Позив за подношење...

opširnije