ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

2022. 

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуге физичко - техничког обезбеђења објекта ЈНМВ 05/2018 Наручилац: Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у поступку јавне набавке Конкурсна документација у поступку јавне...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања хигијене објекта и преношење архивске грађе ( физички послови ) поновљени поступак ЈНМВ 03/2018 Наручилац: Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у поступку...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности Услуга електро и машинског одржавања објекта ЈНМВ 04/2018 Наручилац: Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у поступку јавне набавке Конкурсна документација у поступку јавне...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања хигијене објекта и преношења архивске грађе ( физички послови ) ЈНМВ 03/2018 Наручилац: Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у поступку јавне набавке...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуга Физичко - техничког обезбеђења објекта Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса: Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у поступку јавне набавке Конкурсна документација за јавну набавку  Измена...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности добра Електричне енергије Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови СадПодношење понуда у постуку јавне набавке мале вредности Конкурсна документација за јавну набавку О додели уговора у...

opširnije

Позив за подношење понуда

У отвореном поступку број 03/2017 Архивске полице за смештај архивске грађе Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у отвореном поступку За јавну набавку број 03/2017, архивске полице О закљученом уговору...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуга електро и машинског одржавања објекта Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови СадЗа подношење понуда у поступку јавне набавке Конкурсна документација у поступку јавне набавке О...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуга физичког обезбеђења објекта, одржавање хигијене објекта и преношења архивске грађе ( физички послови ) ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ПАРТИЈА 2 Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови...

opširnije

Позив за подношење понуда

У поступку јавне набавке мале вредности услуга физичког обезбеђења објекта, одржавање хигијене објекта и преношење архивске грађе ( физички послови ). Наручилац : Историјски архив града Новог Сада Адреса : Филипа Вишњића 2/а, Нови Сад  Позив за подношење...

opširnije