ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


2016

 1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуга физичког обезбеђења објекта, одржавања хигијене објекта и преношења архивске грађе (физички послови)
 2. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуга електро и машинског одржавања објекта
 3. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуга штампања
 4. ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Електрична енергија
 5. ЈАВНА НАБАВКА – Архивске полице

2015

 1. ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 2. ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ШТАМПА
 3. ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ОМЛАДИНСКЕ И СТУДЕНТСКЕ ЗАДРУГЕ
 4. ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТЕРЕТНИ АУТОМОБИЛ

2014

 1. ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ШТАМПАЊЕ 2014
 2. ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ШТАМПАЊЕ ПАНОИ 2014
 3. ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ОПРЕМА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ (СКЕНЕР)
 4. ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – КУТИЈЕ ЗА АРХИВСКУ ГРАЂУ
2017-2018