ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Јавне набавке Архива

2018

  1. ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Услуге електро и машинског одржавања објекта
  2. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуге одржавања хигијене објекта и преношења архивске грађе (физички послови)

2017

  1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуга физичког обезбеђења објекта, одржавања хигијене објекта и преношења архивске грађе (физички послови)
  2. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуга одржавања хигијене објекта (поновљен поступак за набавку 1 - партија 2)
  3. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуга електро и машинског одржавања објекта
  4. ЈАВНА НАБАВКА – Полице за смештај архивске грађе
  5. ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Електрична енергија
  6. ЈАВНА НАБАВКА – Услуге физичко-техничког обезбеђења објекта
2014-2016