ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Јавне набавке Архива

2018

 1. ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Услуге електро и машинског одржавања објекта
 2. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуге одржавања хигијене објекта и преношења архивске грађе (физички послови)
 3. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуге одржавања хигијене објекта и преношења архивске грађе (физички послови)
  ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК
 4. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуге физичко-техничког обезбеђења објекта
 5. ЈАВНА НАБАВКА – Електрична енергија
 6. ЈАВНА НАБАВКА – Полице за смештај архивске грађе
 7. ЈАВНА НАБАВКА – Рачунарска опрема
 8. JAVNA NABAVKA – Полице за смештај архивске грађе (поновљени поступак)
 9. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуга штампања

2017

 1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуга физичког обезбеђења објекта, одржавања хигијене објекта и преношења архивске грађе (физички послови)
 2. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуга одржавања хигијене објекта (поновљен поступак за набавку 1 - партија 2)
 3. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Услуга електро и машинског одржавања објекта
 4. ЈАВНА НАБАВКА – Полице за смештај архивске грађе
 5. ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Електрична енергија
 6. ЈАВНА НАБАВКА – Услуге физичко-техничког обезбеђења објекта
2014-2016