ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Учествовање стручних радника Архива
на саветовањима и семинарима и истраживања у страним архивима

Историјски архив Града Новог Сада тренутно има 16 стручних радника. Сви стручни радници имају положен стручни испит. Определење Архива је одувек било да стручним радницима треба пружити прилику да своје знање и стечена искуства презентују на саветовањима и стручним састанцима, која су по правилу организовала наша стручна удружења, Друштво архивских радника Војводине и Друштво архивских радника Србије. У току 2004. године покренут је Годишњак Историјског архива, у којем стручни радници у архиву и ван њега објављују своје стручне радове и на тај начин доприносе проучавању наше прошлости.

Истраживање у страним архивима


Истраживање наших архивиста
у Ратном архиву у Бечу 2004. год.

У циљу комплетирања нашег најстаријег и највреднијег фонда Магистрат слободног и краљевског града Новог Сада (1748–1918) слали смо наше стручне раднике на истраживање у архиве у Бечу и Будимпешти у чијим фондовима се чувају значајна документа за историју Новог Сада и територију која је у надлежности нашег Архива. Истраживања су вршена у Државном Архиву Аустрије (Ратни архив) у Бечу и Државном архиву Мађарске, Сечењи библиотеци и Војно-историјском музеју Мађарске у Будимпешти. Тамо је одабрано и дигитализовано преко 1000 страница докумената и планова и мапа која ми, нажалост, не поседујемо а која су важна за проучавање историје развоја Града и територије коју ми покривамо.