ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Годишњак Историјског архива Града Новог Сада

Зборник архивске грађе Историјског архива града Новог Сада

Публикације Архива

 1. Ђорђевић Милоје, Срески комитет СКС – Нови Сад (1944–1965), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1980, том 1
 2. Ђорђевић Милоје, Срески комитет СКС – Нови Сад (1944–1965), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1981, том 2
 3. Предојевић Ненад, Срески комитет СКС – Нови Сад (1944–1965), аналитички инвентар, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1982, свеска I/3
 4. Предојевић Ненад, Срески комитет СКС – Бачка Паланка (1944–1960), аналитички инвентар, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1983, свеска IV/1
 5. Предојевић Ненад, Срески комитет СКС – Бачка Паланка (1944–1960), аналитички инвентар, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1984, свеска IV/2
 6. Предојевић Ненад, Срески комитет СКС – Бачка Паланка (1944–1966), аналитички инвентар, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1986, свеска IV/6
 7. Терљук Руженка, Срески комитет Савеза омладине Нови Сад (1945–1965), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1982 свеска II/1
 8. Терљук Руженка, Срески комитет Савеза омладине Нови Сад (1945–1965), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1983, II/2
 9. Терљук Руженка, Предојевић Ненад, Срески одбор ССРН – Нови Сад (1955–1960), аналитички инвентар, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1985, свеска V/1
 10. Терљук Руженка, Предојевић Ненад, Срески одбор ССРН – Нови Сад (1954–1965), аналитички инвентар, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1986, сцеска V/2
 11. Гаврић Добринка, Валрабенштајн Јован, Томин Рамадански Драгиња, Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1749–1790), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1982, свеска III/1
 12. Гаврић Добринка, Валрабенштајн Јован, Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1791–1810), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1983, свеска III/2
 13. Караба Јован, Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1867–1890), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1984, свеска III/6
 14. Караба Јован, Магистарт слободног краљевског града Новог Сада (1891–1910), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1985, свеска III/7
 15. Гобец Милан, Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1748–1918), збирка планова и мапа, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1985.
 16. Караба Јован, Магистрат слободног краљевског града Новог Сада(1911–1918), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1987, свеска III/8
 17. Гаврић Добринка, Валрабенштајн Јован, Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1811–1830), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1988, свеска III/3
 18. Ступар Десанка, Градско поглаварство Нови Сад (1919–1925), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1987, свеска I
 19. Ступар Десанка, Терљук Руженка, Градско поглаварстпво Нови Сад (1926–1927), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1988, свеска II
 20. Ступар Десанка, Валрабенштајн Јован, Општинско поглаварство Сремска Каменица (1850–1914); Општина Шајкаш (1915–1937); Општина Кисач (1923–1940), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду , 1990.
 21. Ступар Десанка, Терљук Руженка, Градско поглаварство Нови Сад (1918–1941), (1928–1931), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1990, свеска 3
 22. Ђорђевић Милоје, Јаношевић Душанка, Караба Јован, Кокаи Ерика, Пушкар Војислав, Ступер Десанка, Терљук Руженка, Валрабенштајн Јован, Водич кроз архивске фондове историјског архива у Новом Саду, Сремски Карловци, Заједница архива Војводине, 1980.
 23. Ступар Десанка, Терљук Руженка, Градско поглаварство Нови Сад (1919–1941), Савет (1932–1941), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1992, свеска 4
 24. Десанка Ступар, Терљук Руженка, Градско поглаварство Нови Сад (1919–1941); Градско начелство (1924–1941); Прво степени суд за станове (1919–19127); Техничко одељење (1926–1941), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 1992, свеска 5
 25. Караба Јован, Јелић Томислава, Магистрат слободног граљевског града Новог Сада (1831–1850), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, 2000, свеска III/4
 26. Јелић Томислава, Валрабенштајн Јован, Караба Јован, Магистрат слободног краљевског града Новог Сада (1851–1860), каталог докумената, Нови Сад, Историјски архив у Новом Саду, свеска III/5–1