ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Излагање архивске грађе

Оригинална архивска грађа кориштена је и као експонат на изложбама којима су обележени значајнији датуми у нашој историји. Историјски архив је суделовао заједно са истраживачима, кустосима музеја у припреми грађе за реализацију следећих изложби:


  • Књиге живота грађана Новог Сада / поводом 100-годишњице Државних матичних књига
  • Првих 250 година – из историје Новог Сада,
  • Годишњица ЈГСП Нови Сад
  • Историја Латинске гимназије и Католичке гимназије у Новом Саду,
  • 135 година Новосадске банке
  • Наша нова жељезница – посвећена доласку првог воза у Нови Сад
  • 300 година католичке жупе у Новом Саду
  • Светозар Милетић и његово доба
  • Повеља Слободног краљевског града Новог Сада 1748.