ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Радници Архива од 1954.

Наталија Абаџић 1.3.1961–6.9.1961. спремачица
Јанош Антал 14.10.1975– манипулант
Бранислава Аршинов 8.3.1976–31.7.1978. секретар
Катица Берковић 1.12.1954–31.1.1955. ПК радница
Јелица Бечејац 5.5.1986–29.5.1986. манипулант
Милорад Бешлин 30.12.1991– архивист
Анка Бирш 13.10.1961–1.1.1962. спремачица
Ружа Божић Гаврић 1.4.1976–19.4.1981. благајник
Драгана Брзић 2.12.1986–16.5.1987. благајник-админ.
Бранко Бубало 1.12.1960–5.8.1961. манипулант
Душанка Букара 30.4.1957–8.5.1957. радница
Илона Вајда 4.4.1979–30.9.1979. архивски помоћник
Јован Валрабенштајн 16.10.1972–30.11.1993. архивист
Славица Варинац 14.7.1980– дактилограф
Анка Васић 1.9.1964–31.10.1964. архивист
Југослав Вељковски 1.4.2000– архивист
Павле Влаховић 1.7.1970–9.8.1978. директор
Звонимир Вуковић 1.4.1964–24.9.1965. архивист
Владимир Вучинић 1.12.1965–15.12.1975. архивист
Ержебет Габор 1.7.1957–1.7.1957. радница
Богдан Гаврилов 8.12.1960–21.9.1962. манипулант
Алмир Гагић 1.4.2003– архивски помоћник
Цвеја Гајић 4.12.1978–17.7.1982. манипулант
Весна Гери 9.11.1983–31.12.1983.
22.5.19
дактилограф
Сара Гобељић 1.7.2002– архивист
Владимирка Говорчин 23.2.1962–20.4.1981. спремачица
Ненад Грачанин 16.9.2002– архивски помоћник
Марица Грос 1.4.1954–08.2.1955. канцеларијски реф.
Милица Дамјанов 16.9.1964–31.10.1975 дактилограф
Дара Девић 1.12.1954–31.1.1955. ПК радница
Ђорђе Дејановић 11.10.1962–31.8.1968. књиговођа
Јозефина Дер 18.4.1983–31.12.1983. дактилограф
Ибоља Добаи 1.11.1972–31.1.1973. архивски помоћник
Владимир Добродолски 12.8.1991–28.11.1991. манипулант
Племенка Добросављев 18.9.1981–18.10.1981. дактилограф
Ружица Дотлић 13.6.1994– архивист
Александар Дракулић 22.9.1988–31.10–1988. манипулант
Дара Дубаић 10.4.1995– спремачица
Станојка Ђаковић 16.5.1994– спремачица
Милоје Ђорђевић 16.2.1976–31.7.2001. архивист
Милорад Ђукић 16.2.1959–15.7.1959. архивски помоћник
Хермина Ђула 1.10.1965–3.8.1971. архивист
Мара Ердељан 15.1.1985–17.3.1985.
18.7.1986–16.1.198
дактилограф
Вера Жигић Брусин 14.2.1983– архивски помоћник
Љубица Жикић 23.9.1960–1.3.1961. спремачица
Милева Зечевић 30.12.1991– архивски помоћник
Мирко Зубер 1.2.1975–31.10.1991. шеф рачуноводства
Милош Иванчевић 1.4.1956–24.12.1960. архивист
Катица Јаковљевић 5.7.1956–31.3.1958. спремачица
Фрања Јаник 1.5.1955–9.11.1955. манипулант
Владимир Јанковић 14.10.1985–14.12.1985. манипулант
Иван Јеленковић 26.6.1986–12.8.1986.
22.9.1986–14.9.1987.
манипулант
архивски помоћник
Томислава Јелић 5.8.1986– архивист
Меланија Јеремић 16.1.1961–21.2.1962. архивски помоћник
Весна Јовин Марјанац 15.2.1982–15.5.1982.
2.8.1982–
архивски помоћник
Милена Јовић 22.9.1986–27.9.1986. архивски помоћник
Пољка Јуришин 1.12.1960–31.3.1978. манипулант
Јован Караба 1.11.1971–31.12.2001. архивист
Савка Кесеги 9.11.1987–31.12.1987. дактилограф
Мара Кесић 5.7.1955–31.12.1955. радница
Тања Кецман 1.1.2002– архивист
Ирена Клаус 15.1.1958–17.5.1958. радница
Милица Клашња 1.5.1962–15.1.1976. секретар
Драгица Кнежевић 1.3.1956–31.10.1958. архивски помоћник
Златко Кнежевић 10.4.2001–17.7.2001. манипулант
Милка Ковачевић 31.10.1973–19.11.1973. дактилограф
Радојко Ковачевић 22.9.1976–22.10.1976. манипулант
Ерика Кокаи 5.2.1979–31.12.1979.
1.9.1
архивски помоћник
Радован Коледин 28.9.1976–30.10.1976. манипулант
Предраг Константиновић 1.6.1994– архивски помоћник
Ђурђинка Косовац Николић 16.2.1959–15.7.1959. архивски помоћник
Зора Костадиновић 1.12.1954–31.1.1955. ПК радница
Фани Котник 8.7.1958–15.9.1960. спремачица
Марија Коша 4.3.1974–30.4.1994. архивски помоћник
Добринка Кривчевић Гаврић 6.1.1975–28.2.1991. архивист
Радивој Кричков 1.12.1954– ( - )
Сава Крушедолац 1.10.1963–21.10.1964. архивски помоћник
Аранка Кугли 1.12.1954–15.11.1955. спремачица
Божидар Куманов 1.9.1959–30.6.1965. управник
Марица Лазаревић 1.4.2000– шеф рачуноводства
Милисав Лазић 1.7.1964–31.1.1965. архивист
Драгана Латиновић 1.3.2005– директор
Ирина Мајорош 1.11.1961–15.1.1983. манипулант
Душица Малешев Ристивојевић 15.4.1961–28.3.1990. манипулант
Александра Манојловић 1.9.2000–28.2.2001. архивски помоћник
Марија Марјанушић 27.9.1977–7.7.1980. дактилограф
Богданка Марковић 8.10.1984–14.9.1985. архивски помоћник
Вера Марковић 1.11.1959–15.1.1965. архивски помоћник
Љубомир Марковић 1.10.1957–31.8.1965. архивски помоћник и
в.д. управника
Миловије Матовић 1.2.1955–19.11.1970. секретар
Никола Медић 15.9.1978–31.12.1978. секретар
Милица Микалачки 9.2.1965–8.5.1965. спремачица
Ксенија Миковић 1.4.1974–5.12.1974. дактилограф
Радосав Милић 12.2.1989–18.4.1989. манипулант
Славомир Милићевић 3.6.1974–3.7.1974. манипулант
Милица Миловановић 2.12.1974–31.5.1977. архивист
Косана Милојковић 1.12.1954–31.1.1955. ПК радница
Бранка Митровић 3.5.1984–28.6.1985. архивист
Ђорђе Митровић 15.2.1968–15.8.1968. архивист
Радивој Мишков 1.9.1971–14.2.1992. архивски помоћник
Феликс Мочај 1.10.1954–15.6.1958. управник
Бојана Николић 16.10.1967–30.9.1974. шеф рачуноводства
Зоран Николић 30.12.1991–12.9.1994. архивски помоћник
Весна Новоселац 20.10.1986–21.5.1987. архивски помоћник
Андрија Огњановић 1.12.1957–31.5.1958. хонорарни служб.
Анка Павлик 24.11.1980–31.3.1995. спремачица
Бранислав Павловић 10.8.1957–31.12.1957. хонорарни служб.
Зузана Пајић 15.2.1982–15.5.1982. архивски помоћник
Миленко Палић 16.1.1961–14.12.1961. архивист
Душко Пантелић 1.10.2001–30.9.2002.
1.4.2003–
архивист
др Милан Парошки 28.12.2012–28.6.2013. в.д. директор
Аранка Паулех Ворличек 1.10.1965–23.10.1993. спремачица
Роберт Пауновић 1.11.1955–31.12.1956. хонорарни служб.
Олга Пашић 4.5.1981–11.6.1981. благајник
Иван Пејак 13.11.1963–30.6.1975. манипулант
Софија Поландер 1.12.1954–31.1.1955. ПК радница
Иван Поповић 1.4.1964–28.11.1967. архивист
Милена Поповић Субић 21.11.1985–28.6.1988.
7.11.19
архивист
Ненад Предојевић 20.10.1980– директор
Војислав Пушкар 1.9.1971–31.10.1983. архивист
Ладислав Пушкарић 1.12.1958–19.9.1960. манипулант
Недељка Радојичић 16.2.1968–28.5.1968. дактилограф
Стојанка Радосављевић 1.12.1954–31.1.1955. ПК радница
Душанка Радукин Јаношевић 16.12.1960–24.12.1991. архивски помоћник
Милорад Рајић 1.11.1958–15.1.1961. архивист
Милорад Рајић 1.7.1962–22.6.1974. архивист
Стеван Рајчевић 1.9.1977–31.1.2003. директор
Ружица Рапајић 16.11.1972–5.10.1974. архивист
Бранислава Ром 1.10.1954–22.10.1958. архивски помоћник
Богољуб Савин 1.7.2008–27.12.2012. директор
Милена Савин 12.12.1994–31.8.1995. архивист
Јуро Свалина 30.6.1975–29.8.1975. манипулант
Александар Седлан 1.2.2000–10.5.2000. манипулант
Милка Симин 19.11.1973–18.2.1974.
7.12.1975–5.9.1977.
дактилограф
Валерија Ситаш 21.2.1983–28.2.1983. дактилограф
Александар Скелеџић 8.8.1991–25.5.1999. манипулант
Никола Скубан 21.2.1984–13.9.1984. манипулант
Јакоб Солда 10.1961–7.10.1963. манипулант
Милојко Станисављев 1.7.1965–1.6.1970. директор
Драгутин Станојевић 3.1.1962–16.3.1962. архивист
Мирослав Стојковић 15.12.1965–31.10.1972
Десанка Ступар 22.3.1979– архивист
Пера Теодоровић 19.2.1973–30.11.1973. манипулант
Драгиња Томин 27.11.1978–4.8.1979. архивист
Естера Тот 1.12.1954–31.1.1955. ПК радница
Роберт Трајер 19.2.1973–18.5.1973. архивски помоћник
Георгије Угришић 1.12.1957–31.5.1958. хонорарни служб.
Едита Фехер 1.7.1998–30.6.1999. архивист
Магда Хајду 19.2.1973–18.5.1973. архивски помоћник
Марија Хорњак 1.11.1960–28.3.1961. манипулант
Руженка Хрубик Терљук 18.4.1961–12.8.1996. архивист
Катица Царин 1.1.1956–30.6.1956. радница
Илија Цвердељ 28.5.1974–23.10.1974. манипулант
Милован Цветановић 16.12.1996– архивист
Десанка Цвркаљ 7.6.1994–4.10.1999. шеф рачуноводства
Љубица Циндер 1.11.1954–28.2.1955. НК радница
Наталија Чанак 1.4.1964–1.11.1973. књижничар
Миленко Шавија 23.6.1975–23.8.1975. манипулант
Нада Шарчевић Мијатовић 1.2.1979– секретар
Љубица Шепински 22.7.1965–21.8.1965. спремачица
Драгољуб Шиљеговић 16.2.1959–15.7.1959.
16.1.1961–23.3.1961.
архивист
Магда Штросел 14.12.1960–16.10.1961. манипулант
Иван Шувак 1.6.1994–26.9.1994. манипулант