ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

 


Услови коришћења грађе

Ко може да истражује?

Која грађа може да се истражује?

На који начин се пријављује за истраживање?

Могу ли се добити копије докумената које су потребне?

Обавезе према Архиву?

Ко може да истражује?

Архивску грађу може да истражује сваки пунолетни држављанин Србије под условима одређеним Одлуком о коришћењу архивске грађе у Историјском архиву Града Новог Сада. Историјски архив Града Новог Сада има читаоницу у којој највише четири истраживача истовремено могу истраживати грађу од понедељка до четвртка, од 9 до 13 часова. У читаоници се могу користити књиге из библиотечког фонда Архива.

Страни држављани који желе да истражују, морају да добију дозволу за истраживање од Покрајинског секретаријата за образовање и културу Извршног већа Аутономне покрајине Војводине. Да би сте добили дозволу неопходно је да попуните штампаним словима на српском, енглеском или немачком језику формулар и да га пошаљете, поштом или е-маилом Историјском архиву Града Новог Сада. Ваш захтев ћемо проследити Секретаријату и када добијемо одговор обавестићемо Вас о његовој одлуци. Процедура за добијање дозволе траје до 30 дана. Уколико не можете да допутујете у Србију ми можемо да извршимо истраживање теме која Вас интересује и да Вам пошаљемо фотокопије или скенирана документа. На нашу адресу ћете послати молбу за истраживање у којој ћете навести податке које имате и оне које тражите и адресу на коју желите да Вам пошаљемо одговор. Услуге истраживања, копирања и слања се плаћају. Цена услуге зависи од броја истраживачких дана, броја и врсте копија и цене поштанских услуга. Када од нас добијете обавештење о висини износа можете извршити уплату на рачун. По пријему уплате биће вам послате копије са резултатима нашег истраживања.

Која грађа може да се истражује?

За истраживање је доступна сва архивска грађа за коју су урађена информативна средства. Није доступна: несређена, оболела архивска грађа за коју није урађена копија и грађа чије је коришћење ограничио стваралац или правни наследник приликом предаје грађе у Архив.

На који начин се пријављује за истраживање?

Можете се пријавити лично, сваког дана од 9 до 13 часова или телефоном (021/64 31 752), овлашћеном раднику Архива. Уколико лично долазите у Архив понесите са собом личну карту или пасош. Приликом пријављивања у читаоницу од нашег радника ћете добити матични лист корисника, који треба да попуните и информативна средства о архивској грађи. Када се одлучите за грађу неког фонда или збирке попунићете захтев за издавање архивске грађе у који ћете између осталог уписати своје име, име фонда чију грађу желите да истражујете, назив пројекта и сврху истраживања. Једним захтевом се може користити грађа само једног фонда а грађу можете користити 5 дана, после тога морате да обновите захтев. Уколико сте захтев поднели до 9 часова грађу можете добити истог дана, за касније поднете захтеве грађа се издаје следећег дана. Дневно можете добити 5 књига или двадесет предмета или 2 кутије списа.

Могу ли се добити копије докумената које су потребне?

Историјски архив Града Новог Сада може да Вам изда фотокопије или скениране копије докумената. Скенирана документа можете добити одштампана на А4 формату или дигитализована и наснимљена на ЦД-у или ДВД-у. Грађу коју желите да копирате даћете овлашћеном лицу а он ће Вас обавестити када можете да подигнете копије. Уколико желите да Вам копије буду послате поштом, морате осим трошкова копирања платити и трошкове слања.

Обавезе према Архиву?

Уколико истражујете архивску грађу ради писања стручног рада или књиге обавезни сте да Архиву пошаљете примерак када он буде објављен. Архивска грађа је културно добро и њена заштита је регулисана Законом о културним добрима и бројним подзаконским актима.Она се ни на који начин не сме оштетити, отуђити или уништити. Са оригиналним документима које сте добили на коришћење морате пажљиво руковати. По њима се не сме писати, гужвати их, цепати или красти. Такви поступци су кажњиви а од Архива можете добити забрану даљег истраживања. Зато пажљиво рукујте са оригиналним документом који сте добили на увид да би и други могли да га користе за своја истраживања.